Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Lệ Hương;  Advisor:Trương Tấn Quân; Bùi Đức Tính (2019)

 • Luận án nghiên cứu hình ảnh điểm đến du lịch trong mối quan hệ với ý định của du khách đã đáp ứng được yêu cầu về mặt chủ trương của chính phủ và ngành du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Thừa Thiên Huế nói riêng trong việc xây dựng và phát triển hình ảnh điểm đến du lịch để tiến tới xây dựng thương hiệu du lịch vững mạnh, tăng khả năng thu hút du khách trong và ngoài nước.

 • Bài trích


 • Nguyễn Phước Hoàng (-)

 • Thông qua điều tra khảo sát bằng bảng hỏi đối với 190 khách du lịch trong nước và quốc tế tại 4 điếm du lịch sinh thái của tỉnh Cà Mau, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng chỉ ra mức độ ảnh hưởng của những yếu tố: Đồng cảm; Đáp ứng; Đảm bảo; Hữu hình; Tin cậy tác động dương với chất lượng dịch vụ du lịch và thu hút du khách. Từ đó, tác giả đưa ra một số giả...

 • Bài trích


 • Trần Đình Thức, Nguyễn Hà Thu; Phạm Minh Đức, Nguyễn Hoài Nam; Phạm Viết Cường (2017-12-26)

 • Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trức tuyến tính (SEM) để đánh giá tác động của chất lượng lễ hội Festival hoa Đà Lạt đến sự hài lòng và lòng trung thành của du khách giai đoạn 2015- 2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy , yếu tố Chương trình lễ hội có tác động mạnh đến giá trị cảm nhận của du khách, góp phần nâng cao Sự hài lòng du khách và lòng trung thành của họ với lễ hội Festi...

 • previous
 • 1
 • next