Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Cảnh Chí Hoàng, Phạm Thị Tuyết Nhung (2017-08)

 • Cà Mau là tỉnh nằm ở cực Nam của Tố quốc, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong những năm qua, ngành du lịch của Tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, sự phát triển của Ngành chưa tương xứng với tiềm năng. Để du lịch Cà Mau phát triển bền vững thì cần nhiều giải pháp đồng bộ.

 • Tạp chí


 • Ngô Quang Vinh (2017-08)

 • Trong những năm qua, ngành du lịch Đà Năng ngày càng thê hiện được vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của Thành phố', góp phần chuyên dịch cơ cấu kinh tế, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng, thu hút đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sông cho người dân.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lan Hương (-)

 • Bài viết nêu thực trạng công tác tìm kiếm, phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trong ngành du lịch chưa được quan tâm đúng cách do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Những số liệu chỉ ra việc nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực, các giải pháp nhằm phát huy tính tích cực của tài năng trong lĩnh vực du lịch ở tất cả các cấp quản lý, các địa phương và cả cộng đồng ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Tuyết Nga, Nguyễn Thu Hiền (2020-07)

 • Bài viết nghiên cứu lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất bộ tiêu chí đánh giá và nghiên cứu 4 nhân tố tác động đến phát triển Du lịch (DL) bền vững tại Việt Nam như: Năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về DL; Ý thức trách nhiệm của khách DL, cơ sở kinh doanh DL và cộng đồng dân cư địa phương; Trình độ phát triển kinh tế - xã hội, chính sách đối với phát triển DL và ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Mai Anh Vũ, Nguyễn Xuân Hiếu (2020-07)

 • Với tốc độ phát triển chóng mặt, chỉ trong một thời gian ngắn, ngành Du lịch đã trở thành loại hình ngành nghề thu hút được nhiều lao động, đóng tỉ trọng cao trong GDP, có ảnh hưởng lớn tới kinh tế. Để đảm bảo phát triển bền vững du lịch việc xác định các nhân tố ảnh hưởng là một điều cấp thiết hiện nay. Do đó, bài viết nêu lên một số nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển...

 • previous
 • 1
 • next