Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Koike Takuji (2015-07-10)

 • Yêu cầu và tiêu chí xem xét nghiên cứu dự báo (ấn phẩm): Yêu cầu 1: Sự phù hợp về mặt thời điểm Yêu cầu 2: Tính chính xác Yêu cầu 3: Trung lập, khách quan, công bằng Yêu cầu 4: Tính hữu dụng

 • Thông tin chuyên đề


 • Koike Takuji (2015-07-10)

 • Quy trình nội bộ của nghiệp vụ nghiên cứu dự báo l .Lập kế hoạch nghiên cứu cơ bản 2.Cán bộ phụ trách viêt bản thảo 3.Đọc rà soát trong phân phòng và phòng 4.Phân phòng Nghiên cứu tổng hợp và Nhóm Biên tập Phòng Kế hoạch nghiên cứu dục rà soát 5.Phát bàn in và đăng tài nội dung trên website.

 • previous
 • 1
 • next