Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Lê Hà Vũ (2019-04-19)

  • Trình bày một số vấn đề về vị trí, chức năng, đối tượng phục vụ, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Thư viện Quốc hội cùng việc điều chỉnh pháp luật về thiết chế Thư viện Quốc hội ở một số nước trên thế giới: Nhật, Hàn Quốc, Nam Phi, Mỹ, Thụy Điển, Úc, Slovakia,..…

  • previous
  • 1
  • next