Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách giúp người đọc tiếp cận về tình hình chính trị, quân sự, xã hội, kinh tế, văn hóa và tín ngưỡng của con người Việt Nam, đặc biệt là Đàng Ngoài. Cuốn sách được chia thành hai phần với tổng cộng 82 chương. Phần một tập trung vào các đề tài về vị trí Đàng Ngoài, vua Lê, chúa Trịnh, lực lượng, số thuyền chiến, các nguồn lợi và hành chính. Phần hai tập trung vào hoạt động truyền giáo của giáo sĩ và những người kế tiếp ông, chú trọng đến các tôn giáo, các tín ngưỡng và mê tín dị đoan của người bản xứ. Cuốn sách khai thác sâu rộng về lịch sử và văn hóa Việt Nam, tuy nhiên, quan điểm của tác giả về tín ngưỡng có phần chủ quan.

 • Sách


 •  (1970)

 • Cuốn sách bao gồm các phần đối chiếu các triều đại Việt Nam với các triều đại Trung Quốc, đối chiếu năm âm lịch với dương lịch, bảng đối chiếu ngày tháng âm dương lịch trong khoảng thời gian từ năm 1788 đến năm 2000,.. và một số nội dung khác.

 • Sách


 •  (2017)

 • Cuốn sách là bản tổng kết nghiên cứu lịch sử Việt Nam từ thời mở cõi, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam. Thể hiện qua góc nhìn gắn nhiều hơn với vùng đất Huế và Đàng Trong trong tiến trình lịch sử của dân tộc.

 • Sách


 •  (1973)

 • Tài liệu cung cấp thông tin về những phát hiện mới khảo cổ học 1972 do nhiều tác giả trình bày. Bao gồm hoạt động khoa học của Viện Khảo cổ học; hoạt động khảo cổ học của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; hoạt động của Viện bảo tàng Lịch sử Việt Nam; điều tra cổ sinh đệ tứ ở Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Thái.

 • Sách


 •  (2018)

 • Đại Việt Sử Ký Tục Biên giới thiệu về lịch sử Việt Nam trong vòng 114 năm (1676-1789) với những sự biến thiên của triều đại Lê - Trịnh, do sử gia của triều đại Lê - Trịnh viết ra nên tất yếu đứng trên lập trường đề cao họ Trịnh, coi vua Lê ở hàng thứ yếu và coi nhà Tây Sơn cũng như nhà Nguyễn đều là kẻ thù. Sách gồm 2 phần chính: Bản kỷ tục biên và Hậu Lê thì sự kỷ lược. Ngoài ra có phần phụ chép về địa dư vùng Quảng thuận và vua Chiêu Thống.

 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách tóm tắt và ghi chép lại lịch sử của Việt Nam từ thời kỳ Tiền Lê đến thời kỳ Lê Sơ. Ngoài ra, tài liệu còn mô tả chi tiết về các sự kiện quan trọng trong lịch sử Đại Việt như: cuộc kháng chiến chống quân Minh, cuộc chiến tranh chống nhà Minh, sự thống nhất đất nước, các vụ việc xung đột nội bộ và các vụ việc quốc tế.

 • Sách


 •  (2022)

 • Cuốn sách là bản tóm tắt chi tiết những ghi chép về lịch sử qua hàng ngàn năm đấu tranh và phát triển, nêu lên những nét độc đáo, những chi tiết sinh động về những dấu ấn đậm nét của những con người, những sự kiện lịch sử, từ đó góp phần vào hoạt đông tuyên truyền với mong muốn nhân dân có thêm kiến thức về lịch sử.

 • Sách


 •  (2018)

 • Sách giúp bạn đọc tìm hiểu về tiến trình phát triển của đất nước và con người Việt Nam thông qua: sự kiện lịch sử các triều đại, cuộc chiến chống giặc hào hùng; đồng thời khám phá nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc, vùng miền.

 • Sách


 •  (1971)

 • Cuốn sách đã trình bày được tương đối tỉ mỉ diễn biến của cuộc chiến tranh và của từng trận đánh trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, phân tich được những sự việc đã xảy ra giúp cho người đọc hiểu được rõ ràng hơn, có căn cứ hơn về tình hình quân sự thời đó. Các tác giả đã phân tích một cách công phu về chiến lược, chiến dịch, chiến thuật của nghĩa quân Tây Sơn và tài chỉ huy cùa Nguyễn Huệ. Đặc biệt, các tác giả đã đi sâu trình bày về tư tưởng và nguyên tắc chiến lược, chiến dịch và chiến thuật cùa nghĩa quân.