Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Văn bản pháp luật


 • - (-)

 • Quy định về tổ chức hoạt động và các vấn đề điều chỉnh đối với thư viện quốc gia của Newzeland.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Trọng Phượng (2019-04-19)

 • Nêu mục đích và thực trạng của việc xếp hạng thư viện. Đặt câu hỏi có nên giữ quy định về việc xếp hạng trong dự thảo luật Thư viện khi mà các quy định mới chỉ dừng ở thẩm quyền, thủ tục xếp hạng mà chưa làm rõ mục đích của việc xếp hạng.

 • previous
 • 1
 • next