Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Mạnh Hùng, Đặng Thùy Trang (2015)

  • Quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch có một vai trò quan trọng trong việc thúy đẩy phát triển chung của ngành, cần được xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai đội ngũ lao động chất lượng cao, số lượng đủ, cơ cấu hợp lý. Sự phát triển của nguồn nhân lực sẽ tạo nên một diện mạo mới cho ngành, phù hợp với điều kiện hội nhập ngành càng sâu rộng trong khu&...