Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Sách


  •  (2016)

  • Cuốn sách chỉ ra quá trình biến đổi văn hóa ở làng Xuân Đỉnh trong bối cảnh đô thị hóa đã và đang diễn ra nhanh chóng ở đây; Luận bàn về những động thái kinh tế, xã hội, văn hóa ẩn chứa trong quá trình biến đổi văn hóa đó, những cách nhìn nhận khác nhau của người dân, của các nhà quản lý quy hoạch đô thị, các nhà nghiên cứu,... về phát triển, về đô thị, về nông thôn, về những sự biến đổi và cả những lựa chọn thích nghi... đồng thời nêu lên những vấn đề đặt ra từ quá trình biến đổi văn hóa đó ở làng và những kiến nghị, giải pháp cho sự phát triển của làng trong tương lai.

  • previous
  • 1
  • next