Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021)

 • Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài “Những vấn đề pháp lý về liên kết vùng trong phát triển bền vững du lịch từ thực tiễn các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ” do TS Bùi Thị Quỳnh Thơ, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế là chủ nhiệm, tổng hợp các quy định pháp lý về du lịch, liên kết vùng trong phát triển du lịch, đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về liên kết phát triển du lịch bền vững, từ đó nêu định hướng chính sách, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021)

 • Bài viết phân tích những thách thức và khó khăn đối với ngành Du lịch của các nước trong khu vực và trên thế giới nói chung và ngành Du lịch Việt Nam nói riêng và hàm ý đối với ngành Du lịch Việt Nam phải chuyển hướng tập trung vào phát triển du lịch nội địa thành mũi nhọn, bắt kịp xu hướng chuyển đổi số, tiếp tục gây ấn tượng trên thế giới.

 • Bài trích


 •  (2022-12)

 • Bài viết tập trung phân tích tiềm năng phát triển du lịch xanh và kết quả đạt được; Đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong tiềm năng mà hoạt động du lịch xanh chưa phát huy được tối đa. Từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch xanh.

 • previous
 • 1
 • next