Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Sách


 •  (2018)

 • Nội dung bộ sách bao gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Đảng bạn; kết quả các kỳ họp; các kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị tiêu biểu của Hội đồng Lý luận Trung ương; các kết quả chắt lọc, tổng thuật từ các công trình, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học lý luận chính trị có giá trị. Trong tập 3, tác giả bàn luận về những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người năm 2018.

 • Sách


 •  (2020)

 • Cuốn sách gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận chính trị về các vấn đề kinh tế như: Phát triển kinh tế tri thức là con đường duy nhất đến với cách mạng công nghiệp 4.0; đổi mới tư duy về hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong tập 3 này chủ yếu nói về những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người trong năm 2019.

 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận chính trị về các vấn đề kinh tế như: Phát triển kinh tế tri thức là con đường duy nhất đến với cách mạng công nghiệp 4.0; đổi mới tư duy về hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong tập 3 này chủ yếu nói về những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người.

 • previous
 • 1
 • next