Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Thoàn (2018)

 • Bài viết gồm 3 phần: (1) Đặc điểm cộng đồng người Việt ở Lào; (2) Một số lễ hội tiêu biểu của người Việt ở Lào; (3) Giá trị của lễ hội. Qua việc tìm hiểu đời sống văn hóa lễ hội của người Việt ở Lào, tác giả cố gắng minh định những yếu tố văn hóa truyền thống dân tộc được bảo lưu và trao truyền trong cộng đồng người Việt ở Lào.

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Thanh Loan (2019)

 • Phương pháp thu thập, phân tích nguồn tư liệu thứ cấp: gồm tài liệu, các công trình nghiên cứu đã được in ấn, xuất bản và đang được lưu trữ tại các thư viện. Những tài liệu này giúp nghiên cứu sinh (NCS) có cái nhìn khái quát, hệ thống hơn về vấn đề tôn giáo, thực hành nghi lễ và hành hương Phật giáo hiện nay. Những tư liệu này cũng giúp NCS có cái nhìn tổng thể về s...

 • Bài trích


 • Vũ Thị Hải Hà (2019-04)

 • Giống như các quốc gia Đông Nam Á khác, ngay từ đầu công nguyên, Campuchia đã có dịp tiếp xúc và chịu ảnh hường mạnh mẽ bởi văn hóa Ấn Độ, trong đó những ảnh hưởng về tôn giáo là mạnh mẽ hơn cả. Thông qua con đường truyền đạo và buôn bán, Phật giáo và Bàlamôn giáo đã du nhập vào Campuchia một cách hòa bình. Ban đầu, Phật giáo đại thừa chiếm ưu thế song từ thế kỉ XIII trở đi,...

 • Tạp chí


 • Hà Thị Đan (2019-08)

 • Văn háa Thái Lan là sự tích hợp của nhiều luồng, nhiều nền văn hóa khác nhau, trong đó không thể không nhắc đến văn hóa Ấn Độ nói chung, Phật giáo nói riêng. Với dân số cách khoảng 95% là các tín đồ của đạo Phật, tôn giáo này du nhập vào Thái Lan cách đây hàng ngàn năm, trải qua biết bao thăng trầm, đến hôm nay, tôn giáo này vẫn đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt đời sống...

 • Tạp chí


 • Cao Thị Mai Hoa (2019-10)

 • Từ khi đạo Phật được du nhập vào Campuchia cho đến nay đã trải qua Phật giáo đã đóng một vai trò rất to lớn trong đời sống tinh thần, văn hóa của người Campuchia. Đạo Phật đã được người Khmer tiếp nhận, rồi cùng với tín ngưỡng bản địa, tục thờ Neak Tà, người Khmer gần như đã hòa trộn những hình thức tín ngưỡng trên để làm nên bản sắc riêng cho mình. Giai đoạn lịch sử sau năm 1979 ...

 • Luận án


 • Trần Thị Diệu Thúy;  Advisor:Kiều Thu Hoạch (2018)

 • Luận án đánh giá thực trạng và tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá Phật giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Từ đó, luận án đề ra những nhiệm vụ nghiên cứu lý luận về di sản và quản lý di sản; Phân tích thực trạng công tác quản lý di sản văn hoá Phật giáo trên địa bàn Hà Tĩnh từ năm 2001 đến năm 2016. Đề...

 • Luận án


 • Phạm Thị Chuyền;  Advisor:Đinh Khắc Thuân, Nguyễn Ngọc Quỳnh (2020)

 • Thông qua khảo cứu các nguồn tư liệu Hán Nôm, luận án góp phần làm rõ đời sống và ảnh hưởng của Phật giáo trong xã hội Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527).

 • previous
 • 1
 • next