Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2005


 • Nguyễn Minh Đoan (2005)

 • Tôn giáo trong đời sống xã hội -- Một số nội dung của tín điều tôn giáo -- Sự liên hệ giữa tín điều tôn giáo với pháp luật -- Một số kiến nghị: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở những vùng có nhiều đồng bào theo đạo sinh sống, nhất là đối với những vùng sâu, vùng xa mà trình độ dân trí còn thấp kém, lạc hậu; những người đại diện Nhà nước trong quản lý xã&#x...

 • 2014


 • Ngô Văn Trân (2014)

 • Thực trạng công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo -- Một số giải pháp : nâng cao nhận thức, lý luận tôn giáo nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ QLNN về các hoạt động tôn giáo trong tình hình mới; Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác QLNN về tôn giáo; Củng cố tổ chức bộ máy...

 • Luận án


 • Trần Văn Tình;  Advisor:Phạm Dũng; Hoàng Quang Đạt (2018-12)

 • Luận án phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay; từ đó, làm rõ những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phân tích, dự báo xu hướng vận động của tôn giáo và đề xuất một số quan điểm, phương hướng, giải pháp hoàn thiện quả...

 • Bài trích


 • Phạm Thanh Tịnh (2019-04)

 • Trải qua nhiều biến cố, ngày nay Malaysia đang nổi lên với tư cách là quốc gia hòa hợp dân tộc và ngày càng thống nhất hơn, là nước phát triển trong số các nước đang phát triển. Điều đó là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sự thành công của chính phủ trong việc giải quyết mối quan hệ phức tạp giữa vấn đề dân tộc và tôn giáo, nền tảng cho sự phát triển của Malaysia. Trong bài viết n...

 • Bài trích


 • Hoàng Văn Chức, Phạm Văn Nam (2015)

 • Bài viết làm rõ 3 vấn đề: 1) Về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo ở Bình Định; 2) Chỉ ra một số hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo và bài học kinh nghiệm; 3) Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo

 • Bài trích


 • Trần Thị Bích Thảo (2020-04)

 • Dân tộc Thái là một dân tộc có nền vãn hóa, phong tục tập quán đa dạng, phong phú với bề dày lịch sử lâu đời. Những giá trị về văn hóa không chỉ phản ánh những nét đặc sắc của quốc gia mà còn thể hiện sự phát triển của đời sống tinh thần, trong đó ẩm thực là một trong những nét văn hóa đặc trưng của Thái Lan. Ẩm thực mang tính đa dạng, hài hòa, có hương vị đặc biệt và&#x...

 • Bài trích


 • Đỗ Lan Hiền (2020-06)

 • Đông Nam Á là nơi tập trung nhiều tôn giáo, sắc tộc hơn bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Sự đa dạng văn hóa, tôn giáo, sắc tộc cùng với sự khác biệt lớn về mặt kinh tế, xã hội đã tạo ra các cuộc xung đột tôn giáo, thách thức an ninh khu vực và quốc tế. Xung đột tôn giáo trong một số trường hợp có thể là biểu hiện bề ngoài của các nguyên nhân sâu xa bên trong là sự&...

 • Bài trích


 • Huỳnh Thanh Quang (2018-10)

 • Ngay sau khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (2016) có hiệu lực thi hành; Chính phủ ban hành Nghị định 162/2017-NĐ-CP "Quy định chi tiết một số điều và biện pháp Luật Tín ngưỡng, tôn giáo", các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã có kế hoạch triển khai thi hành Luật và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã xuất hiện một số bất cập, vướng mắc, chưa&#...