Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trịnh Giáng Hương (2016-06-13)

 • Tăng cường vai trò là trung tâm tri thức khoa học lập pháp để hỗ trợ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Theo đó, quy mô của Thư viện Quốc hội dự kiến sẽ được nâng cao, ngang tầm với quy mô của các thư viện khoa...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thanh Hải (2014)

 • Quốc hội Việt Nam đã có những bước đi cụ thể nhằm hiện thực hoá sự phát triển Thư viện Quốc hội. Nghị quyết số 27/2012/QH13 về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội được thông qua vào tháng 11 năm 2012, Quốc hội Việt Nam đã khẳng định chủ trương cần tổ chức Thư viện Quốc hội để cung cấp đầy đủ thông tin về việc c...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Kanematsu Yoshiyoki (2016-06-13)

 • Khái quát về Thư viện Quốc hội quốc gia Nhật Bản; Quá trình xây dựng một số công trình hạ tầng mới của Quốc hội Nhật Bản như: Thư viện thiếu nhi quốc tế, Thư viện Kansai cũng như Dịch vụ thông tin số của Nhật Bản.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lê Hà Vũ (2019-04-19)

 • Trình bày một số vấn đề về vị trí, chức năng, đối tượng phục vụ, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Thư viện Quốc hội cùng việc điều chỉnh pháp luật về thiết chế Thư viện Quốc hội ở một số nước trên thế giới: Nhật, Hàn Quốc, Nam Phi, Mỹ, Thụy Điển, Úc, Slovakia,..…

 • previous
 • 1
 • next