Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 •  (1967)

 • Cuốn sách nói về 2 vị "chân tướng quân" Hoàng Hoa Thám và thi sĩ Bùi Chính Lộ, tấm gương kiên trung bất khuất trên mặt trận khởi nghĩa chống Pháp trên chiến trường và tư tưởng.

 • Sách


 •  (2019)

 • Cuốn sách phân tích, chỉ ra những thành công và hạn chế trong quá trình thực hiện chủ trương xã hội hóa văn học, nghệ thuật; lý giải những hiện tượng, vấn đề nảy sinh; trên cơ sở đó tổng kết và đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm cần thiết; góp phần nhận diện và đánh giá tác động của chủ trương xã hội hóa đến thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật trên nhiều phương diện; đồng thời đề xuất những kiến nghị, giải pháp có tính khả thi để thúc đẩy, nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương quan trọng này.

 • Sách


 •  (2018)

 • Tài liệu nghiên cứu về đời sống văn học và văn hóa nhân loại trong hàng nghìn năm qua, từ đó đưa ra những kiểm chứng thực tế về mối quan hệ chặt chẽ và tính liên kết giữa văn học và văn hóa tâm linh.

 • Sách


 •  (1972)

 • Sưu tầm và hệ thống hóa các tài liệu lịch sử, truyền thuyết và văn học dân gian...liên quan đến hoạt động và truyền thống của phụ nữ trong lịch sử, tìm hiểu sâu sắc những truyền thống ưu tú của phụ nữ Việt Nam để có một nhận thức đầy đủ về vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc dụng nước và giữ nước.

 • Sách


 •  (1972)

 • Giới thiệu sơ lược lịch sử của quá trình sưu tầm và nghiên cứu văn học dân gian ở Việt Nam từ thời kỳ ý thức hệ phong kiến đến thời kỳ xây dựng văn hóa XHCN; Sự phát triển của văn học dân gian Việt Nam trong lịch sử từ thời kỳ trước thế kỷ thứ X đến thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng CNXN

 • Sách


 •  (1972)

 • Đi sâu vào phân tích theo thể loại: thể loại tự sự, thể loại trữ tình và thể loại kịch (sân khấu) và mục phân tích tục ngữ, câu đố lấy tên là "Lời ăn tiếng nói của nhân dân"

 • Sách


 •  (1969)

 • Giới thiệu một số tác giả và tác phẩm tiến bộ của văn học Phương Tây hiện đại có quan điểm văn học ảnh hưởng đến văn hóa, giáo dục các vùng tạm bị chếm ở miền Nam Việt Nam

 • Sách


 •  (1970)

 • Cuốn sách là tuyển tập những bài thơ, nhật ký, cảm nghĩ, hồi ức của các em thiếu nhi để tỏ lòng kính yêu và thương tiếc vô hạn đối với Bác Hồ kính mến. Bao gồm các phần như: Bác Hồ của chúng cháu; Bác Hồ sống mãi; Những ngày không thể quên; Đời đời nhớ ơn Bác; Những kỷ niệm thiêng liêng.