Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Vũ Thị Hải Hà (2018)

 • Khép lại một chu kì vòng đời, tang ma được coi là một trong những lề tục vòng đời quan trọng của người Khmer ở Campuchia. Trải qua một quả trình lịch sử lâu dài, người Khmer ở Campuchia đã tạo dựng được cho mình một phong tục tang ma truyền thống mang bản sắc riêng. Bài viết dưới đây tập trung tìm hiểu phong tục tang ma truyền thống của người Khmer ở Campuchia đồng thời đưa ra một số n...

 • Bài trích


 • Vũ Thị Hải Hà (2019-04)

 • Giống như các quốc gia Đông Nam Á khác, ngay từ đầu công nguyên, Campuchia đã có dịp tiếp xúc và chịu ảnh hường mạnh mẽ bởi văn hóa Ấn Độ, trong đó những ảnh hưởng về tôn giáo là mạnh mẽ hơn cả. Thông qua con đường truyền đạo và buôn bán, Phật giáo và Bàlamôn giáo đã du nhập vào Campuchia một cách hòa bình. Ban đầu, Phật giáo đại thừa chiếm ưu thế song từ thế kỉ XIII trở đi,...

 • Bài trích


 • Vũ Thị Hải Hà (2020-08)

 • Trải qua một quá trình lịch sử phát triển lâu dài, người Khmer ở Campuchia đã tạo dựng được cho mình một phong tục sinh đẻ truyền thống mang bản sắc riêng. Thông qua đó, cách cảm, nếp nghĩ cũng như những đặc trưng vãn hóa của người Khmer ở Campuchia được thể hiện vô cùng rõ nét. Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội biến đổi xã hội hiện đại, phong tục sinh đẻ truyền thống của họ&...

 • previous
 • 1
 • next