Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Sách


 •  (2022)

 • Cuốn sách tổng hợp lại những bài tham luận về các định hướng chính sách, giải pháp khắc phục và phát triển hoạt động du lịch, tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy nền kinh tế phát triển trong tình hình mới.

 • Sách


 •  (2022)

 • Cuốn sách là bản tóm tắt chi tiết những ghi chép về lịch sử qua hàng ngàn năm đấu tranh và phát triển, nêu lên những nét độc đáo, những chi tiết sinh động về những dấu ấn đậm nét của những con người, những sự kiện lịch sử, từ đó góp phần vào hoạt đông tuyên truyền với mong muốn nhân dân có thêm kiến thức về lịch sử.

 • Sách


 •  (2022)

 • Cuốn "Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam" ghi chép toàn bộ hệ thống lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay một cách ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu. Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu một số danh nhân, anh hùng dân tộc và nhân vật lịch sử nổi tiếng để minh họa.

 • Sách


 •  (2021)

 • Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc 32 tài liệu tiêu biểu về Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt Nam lịch sử. Đây là những tài liệu gốc, mang nhiều giá trị để giới thiệu đến người xem về nguồn gốc, ý nghĩa của các Quốc hiệu chính thức và kinh đô của nước Việt đã trải qua trong các thời kỳ lịch sử của dân tộc (Thời kỳ sơ sử, Thời kỳ Bắc thuộc, Thời kỳ độc lập).

 • Sách


 •  (2020)

 • Cuốn sách là nguồn tư liệu đa dạng viết về lịch sử và văn hóa Việt Nam, là “một tầm nhìn tha nhân” quan sát từ bên ngoài dưới con mắt những người nước ngoài, phát hiện ra được những nét nổi bật của lịch sử, văn hóa truyền thống Việt, cả tích cực lẫn tiêu cực, mà nhiều khi người trong cuộc không chú ý nhận thấy. Đặc biệt là những phong tục tập quán của quần chúng trong đời sống vật chất, cá nhân, gia đình và xã hội cũng như trong đời sống tinh thần, tư tưởng và tâm linh.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021)

 • Bài viết trình bày thực trạng ngành du lịch Việt Nam thời kỳ Covid-19; những kinh nghiệm du lịch của các quốc gia trên thế giới trong đại dịch và từ đó kiến nghị một số giải pháp giúp phục hồi ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021)

 • Nội dung chuyên đề tập trung đánh giá, phân tích thực trạng của ngành điện ảnh Việt Nam, những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế; xu hướng phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam trong thời gian tới, qua đó, đưa ra đề xuất, kiến nghị đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh của Việt Nam.

 • previous
 • 1
 • next