Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Hiện nay, hoạt động thư viện ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thỏa mãn được nhu cầu đọc, sử dụng và khai thác thông tin của các tầng lớp nhân dân. Số lượng các thư viện ở các cấp tuy nhiều nhưng phát triển không theo định hướng, nghèo nàn về vốn tài liệu, không có nhiều hoạt động thu hút người sử dụng với đa dạng các nhu cầu của họ, đội ngũ nhân lực làm thư viện không t...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Hai loại hình Thư viện công cộng, Thư viện đa ngành, chuyên ngành đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng, nâng cao nguồn nhân lực cho đất nước.. Để cung cấp thêm thông tin tham khảo về nội dung trên, phục vụ việc xem xét dự án Luật Thư viện, bẳng bài viết này, Viện Nghiên cứu lập pháp đưa ra một số kiến nghị về việc phân loại thư viện ở nước ta hiện nay.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Thư viện cấp xã là một bộ phận của hệ thống thư viện công lập. Việc thành lập và hoạt động của thư viện cấp xã được quy định trong Pháp lệnh Thư viện được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 28/12/2000. Bài viết nêu tổng quan về hệ thống thư viện cấp xã, thực trạng tổ chức, hoạt động của hệ thống thư viện cấp xã và đề xuất một số giải pháp.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Hiện nay, việc xây dựng thư viện số là xu hướng tất yếu mà Việt Nam đang hướng tới song song cùng với việc phát triển thư viện truyền thống để có thể phục vụ nhu cầu của người dân về lượng thông tin ngày càng lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Bài viết nói về những quy định của pháp luật về vấn đề bản quyền trong hoạt động thư viện số ở Việt Nam và đề ra&...

 • previous
 • 1
 • next