Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Lê Thị Thành Xuân;  Advisor:Hồ Thế Hà (2020)

 • Luận án đã nghiên cứu thực tiễn sáng tác truyện ngắn của các nhà văn nữ, đặc biệt là trong giai đoạn từ 2000 – 2015 để thấy được sự cách tân trong việc thể hiện nội dung và hình thức tác phẩm. Qua đó, chỉ ra những đóng góp nổi bật của các nhà văn nữ Việt Nam trong việc phát huy và phát triển dòng văn học nữ quyền đã hiện diện từ trước đến nay. Luận án đã chỉ ra được...

 • Luận án


 • Hoàng Thị Hồng Thắm;  Advisor:Nguyễn Thị Bích Hà (2020)

 • Từ góc độ truyền thuyết, luận án đã đặt nhân vật Dương Vân Nga trong một phạm vi rộng hơn là văn hóa và xã hội đương đại (với các góc tiếp cận: văn hóa tâm linh, văn hóa chính trị, văn học nghệ thuật đương đại và những nghi án hiện tồn) nhằm hướng đến những đánh giá đầy đủ, khách quan hơn về Dương Vân Nga cũng như thấy được sức sống và những thể hiện mới mẻ về nhân vật lịch&#...

 • Luận án


 • Thái Văn Thơ;  Advisor:Hồ Sơn Đài (2020)

 • Luận án phân tích, chỉ rõ những hoạt động đấu tranh phong phú, đa dạng, những phương cách đấu tranh sáng tạo và độc đáo được quân và dân Nam Bộ vận dụng trong quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở địa phương (1954 - 1960). Luận án cung cấp, giới thiệu một số lượng lớn tài liệu có thể được sử dụng để tham khảo, nghiên cứu hoặc giảng dạy&...

 • Luận án


 • Cao Thị Vân;  Advisor:Nguyễn Văn Cương (2020)

 • Nghệ thuật trang trí đình làng Lâu Thượng và đình làng Hùng Lô thể hiện sự tinh tế trong thẩm mỹ và tài khéo của người nghệ nhân xưa. Đó là sự đa dạng về hình thức trang trí như: chạm khắc, tượng trang trí, vẽ màu trên gỗ, đắp nổi vôi vữa… Đa dạng về đề tài trang trí như: linh thú, thiên nhiên và đặc biệt là các hoạt cảnh với hình tượng con người thật độc đáo, thú vị, có giá&...

 • Luận án


 • Lê Hùng Yên;  Advisor:Ngô Hữu Thảo, Trần Hữu Hợp (2020)

 • Luận án dựa trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo; đồng thời có tham khảo một số quan điểm lý luận về tôn giáo trên thế giới hiện nay. Khuyến nghị đối với hệ thống chính trị Tây Nam Bộ, nhằm bảo đảm quyền tự do tôn giáo, để đồng bào đạo Tin Lành đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện, bền vững vùng Tây Nan...

 • Luận án


 • Võ Quốc Thắng;  Advisor:Lê Quý Phượng (2020)

 • Luận án đã đánh giá được thực trạng hoạt động thể thao thành tích cao (TTTTC) của tỉnh Bình Phước trong giai đoạn 2010-2015. Luận án đã xây dựng được 06 nhóm giải pháp góp phần phát triển TTTTC từ năm 2016-2020, định hướng đến năm 2030 tại tỉnh Bình Phước với 24 giải pháp thực hiện trong thực tiễn tại địa phương. Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức tư tưởng về phát triển TTTTC tại tỉnh Bình ...

 • Luận án


 • Nguyễn Khắc Trai;  Advisor:Nguyễn Xuân Tú (2020)

 • Luận án đã phân tích, làm rõ chủ trương của Trung ương Cục miền Nam về công tác binh vận từ năm 1969 đến năm 1975, trên các nội dung chủ yếu như: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; đồng thời, trình bày có hệ thống quá trình Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo công tác binh vận (1969 - 1975) trên các mặt: Xây dựng lực lượng binh vận; xây dựng cơ sở và hoạt động nội tuyến;&#...

 • Luận án


 • Nguyễn Liên Hương;  Advisor:Nguyễn Tố Lăng (2020)

 • Luận án đề xuất bộ tiêu chí quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô lịch sử thành phố Hà Nội gồm 7 nhóm tiêu chí: 1) Bố cục tổng thể; 2) Kiến trúc không gian công cộng; 3) Cảnh quan không gian công cộng; 4) Sử dụng đất; 5) Khu vực cần bảo tồn; 6) Hạ tầng kĩ thuật & Tiện ích đô thị; 7) Hoạt động & phương tiện giao thông. Đề xuất phân vùng kiến trúc...

 • Bài trích


 • Nguyễn Phúc Lưu (2020-03)

 • Bài viết đánh giá thực trạng phát triển và khai thác các điểm du lịch di sản văn hóa của Việt Nam trong thời gian qua, những lợi ích đạt được, những bất cập, khó khăn và nguyên nhân. Trên cơ sở đó khuyến nghị và đề xuất với các nhà hoạch định phát triển du lịch di sản văn hóa cộng đồng địa phương một số giải pháp để phát triển du lịch di sản văn hóa Việt Nam một cách bền vững...