Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Văn Lợi (2022-01)

 • Hương ước là bộ quy tắc ứng xử mẫu mực do cộng đồng dân cư nông thôn Việt Nam tự nguyện thỏa thuận soạn thảo và sử dụng làm thước đo phẩm giá, nhân cách và điều chỉnh các quan hệ xã hội trong đời sống, lao động sản xuất của cộng đồng làng xã. Trong thời gian qua, nhiều cộng đồng dân cư nông thôn đã quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy giá trị của các bản hương ước truyề...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Phi, Nguyễn Thị Thu Hường (2022-03)

 • Ngày nay, du lịch được nhiều quốc gia trên thế giới xem là ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có Việt Nam. Hai yếu tố quan trọng hình thành nên một loại hình du lịch, đó là: yếu tố về "cung trong du lịch" (về tài nguyên du lịch hay còn gọi là điểm đến du lịch, về chính sách của Chính phủ, về việc phát triển du lịch, yếu tố thị trường du lịch, yếu tố khai thác du lịch ...

 • Bài trích


 • Trịnh Thị Hạnh (2022-03)

 • Văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề tiếp tục xây dựng, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam được Đảng, Nhà nước ta xác định là mục tiêu, nhiệm vụ có vai trò là nền tảng nhằm kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống và giá trị hiện đại để phát triển đất nước nhanh&#x...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Thị Dung (2022-03)

 • Bài viết trình bày ý kiến chuyên gia về một số nội dung cơ bản như: Cách tiếp cận xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi); chính sách điện ảnh; cơ chế hậu kiểm thông qua phân loại phim; một số vấn đề đặt ra đối với dịch vụ truyền hình trả tiền và doanh nghiệp OTT nước ngoài;

 • Thông tin chuyên đề


 • Lê Quang Minh, Nhóm nghiên cứu thuộc Liên danh MQL và Các đối tác. (2022-04-10)

 • Bài viết trình bày các nội dung về vai trò lịch sử của dòng họ Vương trong cách mạng Việt Nam; Giới thiệu Di tích Khu nhà Vương ; Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Khắc Huy (2022-10-08)

 • Bài viết trình bày các nội dung dự thảo nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và những đề xuất kiến nghị xử lý vi phạm, chấn chỉnh hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.