Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Hạ Vân (2019-02-11)

 • Năm 2018, ngành du lịch đã đón 15,6 triệu khách quốc tế, phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt 620 nghìn tỷ đồng . Du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển vượt bậc và hứa hẹn sẽ bứt phá, gặt hái nhiều thành tựu trong năm 2019.

 • Luận án


 • Nguyễn Mạnh Hùng;  Advisor:Bùi Xuân Nhàn; Nguyễn Viết Thái (2019)

 • Luận án trình bày ba nội dung đánh giá phát triển nguồn nhân lực du lịch được xác định gồm: tăng trưởng về số lượng, phát triển về cơ cấu và phát triển về chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Trong đó việc phát triển chất lượng của nguồn nhân lực du lịch qua các yếu tố: kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, sức khỏe,...Hệ thống hóa làm rõ các hoạt động phát triển nguồn nhân lực du lịch gồm: Q...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Lệ Hương;  Advisor:Trương Tấn Quân; Bùi Đức Tính (2019)

 • Luận án nghiên cứu hình ảnh điểm đến du lịch trong mối quan hệ với ý định của du khách đã đáp ứng được yêu cầu về mặt chủ trương của chính phủ và ngành du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Thừa Thiên Huế nói riêng trong việc xây dựng và phát triển hình ảnh điểm đến du lịch để tiến tới xây dựng thương hiệu du lịch vững mạnh, tăng khả năng thu hút du khách trong và ngoài nước.

 • Bài trích


 • Võ Thị Tâm, Hà Thị Kim Duyên (2017)

 • Thông qua ma trận SWOT, bài viết đánh những điểm mạnh, hạn chế, những cơ hội và thách thức của ngành du lịch tỉnh Phú Yên. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành trong thời gian tới.

 • Luận án


 • Đặng Thị Thúy Duyên;  Advisor:Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Anh Tuấn (2019)

 • Luận án hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển du lịch theo hướng bền vững.Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển du lịch theo hướng bền vững ở các tỉnh phía nam ĐBSH. Thứ ba, phân tích các nhân tố tác động đến phát triển du lịch theo hướng bền vững ở các tỉnh phía nam ĐBSH. Nêu lên những kết quả đạt được, nhận diện hạn chế và nguyên&#x...

 • Luận án


 • Lương Chiêu Tuấn;  Advisor:Hoàng Thị Bích Loan, Cù Chí Lợi (-)

 • Luận án giải thích rõ quan niệm và vai trò của nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch trong hội nhập quốc tế; phân tích nội dung, các tiêu chí đánh giá nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch trong hội nhập quốc tế; nêu và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhân lực tại các doanh nghiệp đó.

 • Luận án


 • Somsanith Kenemany;  Advisor:An Như Hải (2019)

 • Luận án làm rõ những đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - xã hội, nhưng thành tựu và hạn chế, thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức của thị trường du lịch ở Luông Pra Băng. Phương hướng và giải pháp thúc đẩy thị trường du lịch ở tỉnh Luông Pra Băng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

 • Tạp chí


 • Lê Thị Thanh Huyền (2017-07)

 • Đà Nẵng là thành phố có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Trong những năm qua, ngành du lịch của thành phố đã đạt nhiều bước tiến trong đầu tư phát triển cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng điểm đến và các tuyến du lịch để thu hút du khách trong và ngoài nước.Trong kết quả chung đó, sự đóng góp của nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch có tính chất quyết định đến chất...