Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Phúc Lưu (2020-03)

 • Bài viết đánh giá thực trạng phát triển và khai thác các điểm du lịch di sản văn hóa của Việt Nam trong thời gian qua, những lợi ích đạt được, những bất cập, khó khăn và nguyên nhân. Trên cơ sở đó khuyến nghị và đề xuất với các nhà hoạch định phát triển du lịch di sản văn hóa cộng đồng địa phương một số giải pháp để phát triển du lịch di sản văn hóa Việt Nam một cách bền vững...

 • Bài trích


 • Hồ Thị Thu Hà (2020-06-04)

 • Phát triển du lịch nhân văn theo hướng bền vững được đặt ra dựa trên các bài học và kinh nghiệm thực tế phát triển du lịch tại nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Nhận thức về phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường đã xuất hiện ở Việt Nam khi khai thác nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn. Tuy nhiên, trong thực tế, phát triển ...

 • Bài trích


 • Đoàn Văn Bình (2020-04)

 • Thị trường bất động sản du lịch tại Việt Nam đã hình thành và có bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy chính sách thông thoáng nhằm thu hút nguồn lực đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài vào bất động sản du lịch là giải pháp quan trọng giúp thị trường phát triển nhanh và bền vững. Bài viết phân tích về tiềm năng của t...

 • Bài trích


 • Nguyễn Quế Thương (2020-03)

 • Từ năm 2000 đến nay, Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với các nước trong vực ASEAN, nhất là hợp tác về du lịch, trong đó Thái Lan là một đối tác quan trọng, bởi Thái Lan là một trong những quốc gia thu hút nhiều khách du lịch và có ngành du lịch phát triển nhất khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, hai nước cũng có nhiều điều kiện thuận lợi cả về thiên nhiên và con người để phát&#x...

 • Luận án


 • Cao Trí Dũng;  Advisor:Lê Thế Giới, Trương Sỹ Quý (2020)

 • Luận án cũng đã xác định được các sản phẩm cơ bản sẽ khai thác trên tuyến trên cơ sở phân tích lợi thế và sự khác biệt về tài nguyên, bao gồm: Du lịch sinh thái, du lịch biển, du lịch tâm linh và du lịch gắn với các di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới; qua đó hình thành 3 con đường chủ đề là : Con đường Hữu nghị, Con đường Sinh thái và Con đường Di sản. Bên cạnh&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Lê Hà (2020-04)

 • Bài báo trình bày thực trạng nguồn nhân lực ngành du lịch Việt Nam, những nhược điểm của nguồn lực ngành du lịch và nguyên nhân dẫn đến những nhược điểm đó. Trên cơ sở đó, bài báo đề một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành du lịch Việt Nam.

 • Bài trích


 • Đinh Văn Thục (2020-09)

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm xây dựng mô hình lý thuyết các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh (NLCT) của du lịch (DL) Hạ Long. Bằng phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, tác giả kế thừa lý thuyết của các nhà nghiên cứu trước đây về các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của ngành DL, đồng thời, mở rộng hướng nghiên cứu nhằm đề xuất mô hình lý thuyết và khung nghiên cứu về các...

 • Luận án


 • Ngô Thị Huyền Trang;  Advisor:Hoàng Thị Thu (2020)

 • Luận án tiến hành phân tích thực trạng tham gia vào quản lý phát triển du lịch nông thôn (DLNT) vùng Đông Bắc Việt Nam; đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự tham gia của người dân. Thông qua phân tích định lượng bằng mô hình hồi quy đa biến, luận án đã chứng minh 4 yếu tố được đưa vào phân tích đều có ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong quản lý phát triển...