Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Huỳnh Văn Thái, Võ Xuân Hậu (2020-07)

 • Cuộc cách mạng công nghệ số đã và đang tác động mạnh mẽ đối với các ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam, trong đó có du lịch. Xu thế công nghệ sẽ làm thay đổi các phương thức quản lý, kinh doanh và tiêu dùng du lịch. Bài viết được thực hiện trên cơ sở phân tích nguồn nhân lực du lịch trong cách mạng công nghệ số, những thành tựu và những hạn chế, đồng thời&...

 • Luận án


 • Trần Xuân Quang;  Advisor:Nguyễn Đình Long, Nguyễn Thị Minh Phượng (2020)

 • Luận án đã hệ thống hóa được các vấn đề lý luận về liên kết vùng, liên kết phát triển du lịch cả trong và ngoài nước, làm rõ nội hàm liên kết phát triển du lịch, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến liên kết phát triển du lịch. Luận án đã tổng kết được bài học kinh nghiệm về liên kết phát triển du lịch của các quốc gia trong khu vực Châu Á và các địa phương trong nước như ...

 • Luận án


 • Doãn Văn Tuân;  Advisor:Đồng Xuân Đảm, Nguyễn Văn Lưu (2020)

 • Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp những bằng chứng thực nghiệm chỉ rõ sự khác nhau về trung bình giá trị các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch giữa các nhóm theo biến kiểm soát. Kết quả này giúp tăng hiểu biết của các bên quan tâm về quyết định đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam, đồng thời nó cho thấy mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến từ phân đoạn thị&#...

 • Luận án


 • Nguyễn Thanh Sang;  Advisor:Nguyễn Phú Son (2021)

 • Nghiên cứu xác định được hệ số quan trọng, mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến Năng lực cạnh tranh (NLCT) điểm đến. Nghiên cứu đã tìm ra nhân tố Marketing điểm đến, Thu hút khách du lịch, Quản lý điểm đến có tác động một cách trực tiếp đến NLCT điểm đến. Kết quả là Marketing điểm đến có tác động mạnh nhất đến NLCT điểm đến; kế tiếp là Quản lý điểm đến có tác động đến...

 • Bài trích


 • Bùi Quang Bình (2020-10)

 • Bài viết áp dụng các phương pháp khác nhau trên cơ sở số liệu thống kê các tỉnh thành trong vùng phân tích thực trạng và xác định các định hướng giải pháp phát triển du lịch vùng duyên hải miền Trung, kết quả cho thấy, du lịch của các tỉnh vùng duyên hải miền Trung đã có sự phát triển nhanh so với cả nước xét về quy mô và năng lực, nhưng dưới tiềm năng, còn chênh lệch lớn và chưa&...