Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Đặng Trung Kiên;  Advisor:Trần Việt Lâm (2020)

 • Nghiên cứu đã xác định và chỉ ra năm nhóm nhân tố, gồm mười một biến số được xem là có tác động ảnh hưởng đáng kể đến phát triển Du lịch cộng đồng (CBT) tại tiểu vùng Tây Bắc. Dựa vào kết quả nghiên cứu định tính, nhân tố cơ sở hạ tầng và dịch vụ điểm CBT được đánh giá trên ba khía cạnh là cơ sở hạ tầng và dịch vụ cơ bản; Cơ sở hạ tầng và dịch vụ lưu trú du lịc...

 • Luận án


 • Nguyễn Thế Thi;  Advisor:Lê Văn Mạnh, Đặng Kim Oanh (2020)

 • Trên cơ sở nghiên cứu quá trình Đảng lãnh đạo phát triển du lịch từ năm 2006 đến năm 2015, luận án đã nêu ra một số nhận xét bao gồm cả ưu điểm, hạn chế; làm rõ những nguyên nhân. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra bốn kinh nghiệm bước đầu có giá trị tham khảo, vận dụng vào quá trình lãnh đạo phát triển du lịch trong giai đoạn tiếp sau, bao gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng...

 • Bài trích


 • Lương Thị Thu Phương (2020-08)

 • Tỉnh Quảng Tây nằm ở phía Nam Trung Quốc, có đường biên giới với bốn tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn Quảng Ninh của Việt Nam, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch hoang sơ, cũng như thúc đẩy hợp tác về du lịch văn hóa, nông nghiệp, thương mại. Trong những năm qua tỉnh này đã có rất nhiều đột phá về giao thông, kinh tế, đó chính là những điều kiện thuận lợi để du lịch Quảng Tây ...

 • Luận án


 • Trần Xuân Quang;  Advisor:Nguyễn Đình Long, Nguyễn Thị Minh Phượng (2020)

 • Luận án đã hệ thống hóa được các vấn đề lý luận về liên kết vùng, liên kết phát triển du lịch cả trong và ngoài nước, làm rõ nội hàm liên kết phát triển du lịch, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến liên kết phát triển du lịch. Luận án đã tổng kết được bài học kinh nghiệm về liên kết phát triển du lịch của các quốc gia trong khu vực Châu Á và các địa phương trong nước như ...

 • Bài trích


 • Bùi Quang Bình (2020-10)

 • Bài viết áp dụng các phương pháp khác nhau trên cơ sở số liệu thống kê các tỉnh thành trong vùng phân tích thực trạng và xác định các định hướng giải pháp phát triển du lịch vùng duyên hải miền Trung, kết quả cho thấy, du lịch của các tỉnh vùng duyên hải miền Trung đã có sự phát triển nhanh so với cả nước xét về quy mô và năng lực, nhưng dưới tiềm năng, còn chênh lệch lớn và chưa&...

 • Luận án


 • Nguyễn Huỳnh Phước Thiện;  Advisor:Hồ Đức Hùng, Võ Hùng Dũng (2021)

 • Luận án phân tích môi trường bên trong địa phương, bao gồm: hệ thống cơ sở vật chất - hạ tầng phục vụ du lịch, tài nguyên du lịch, nguồn lực về lao động, đầu tư phát triển du lịch, quản lý nhà nước về du lịch và hoạt động marketing địa phương. Kết quả phân tích cho thấy, ngành du lịch thành phố Cần Thơ ở vị trí trên trung bình về nội bộ. Phân tích môi trường bên ngoài địa phương,&...

 • Luận án


 • Vũ Đình Chiến;  Advisor:Nguyễn Khanh Vân, Lê Năm (2021)

 • Luận án đã tổng quan một số công trình nghiên cứu và cơ sở lý luận có liên quan đến nội dung nghiên cứu bao gồm hướng nghiên cứu địa lý tổng hợp với việc đánh giá các ĐKTN, tài nguyên (tự nhiên và văn hóa) và các điều kiện KT – XH hỗ trợ cho việc khai thác TNDL vào mục đích phát triển DLBV. Trên cơ sở phân chia lãnh thổ thành các đơn vị đồng nhất tương đối về thành phần, ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Phương Châm (2018)

 • Bài viết nhấn mạnh lễ hội dân gian luôn là điểm nhấn quan trọng, là mảng màu đặc sắc thể hiện tập trung và đa dạng những nét tinh hoa văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

 • Luận án


 • Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor:Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Xuân Trung (2021)

 • Luận án nghiên cứu mô hình phát triển du lịch dựa vào hệ thống phân cấp của Gunn, hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 để xác định các yếu tố tác động đến du lịch Thừa Thiên Huế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. đánh giá thực trạng phát triển du lịch tại Thừa Thiên Huế trong giai đoạn từ năm 2007, khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức...

 • Bài trích


 • Trần Hữu Sơn (2021-08-18)

 • Thời gian qua, các loại hình du lịch, nhất là du lịch di sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. Song, du lịch di sản cũng gây không ít tác động tiêu cực đến việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa. Do đó, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bả...