Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Anh Tuấn (2020-09)

 • Qua thu thập, phân tích số liệu và so sánh những tài liệu ở trong nước và quốc tế về tình hình, xu hướng và kế hoạch hành động liên quan đến phát triển du lịch trực tuyến, tác giả đưa ra nhận định về tình hình và khuyến nghị cho triển vọng phát triển du lịch trực tuyến ở Việt Nam.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Tuyết Nga, Nguyễn Thu Hiền (2020-07)

 • Bài viết nghiên cứu lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất bộ tiêu chí đánh giá và nghiên cứu 4 nhân tố tác động đến phát triển Du lịch (DL) bền vững tại Việt Nam như: Năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về DL; Ý thức trách nhiệm của khách DL, cơ sở kinh doanh DL và cộng đồng dân cư địa phương; Trình độ phát triển kinh tế - xã hội, chính sách đối với phát triển DL và ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Kim Chi, Lê Xuân Hoàn (2020-08)

 • Khách du lịch quốc tế có những đóng góp không nhỏ vào nguồn doanh thu ngoại tệ của Việt Nam, đồng thời chiếc cầu nối hợp tác quốc tế giữa các quốc gia và các dân tộc. Vì vậy, thu hút khách du lịch quốc tế là một trong những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Bài viết phân tích tình hình thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam&...

 • Bài trích


 • Vũ Thị Mỹ Hạnh (2020-07)

 • Văn học là tấm gương phản chiếu văn hóa dân tộc. Giá trị đích thực của văn học là ở chỗ nó phản ảnh tất cả các vấn đề văn hóa, xã hội, vận mệnh, tiền đồ của dân tộc, phản ánh tinh thần của thời đại. Nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ ở Việt Nam đi suốt chiều dài lịch sử của đất nước cũng đã không ngừng khai thác những giá trị văn hóa dân tộc trong sáng tác của mình. Văn...

 • Bài trích


 • Phạm Thu Trang (2020-09)

 • Đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay có những thay đổi và biến chuyển về mặt. Bài viết tập trung nhận diện và thông tin về một số đặc điểm chung thể hiện sự thay đổi đó như: Tồn tại nhiều hình thức tôn giáo, hoạt động của các tôn giáo ngày càng phát triển ổn định và tuân thủ pháp luật; còn ẩn chứa yếu tố phức tạp, tiêu cực; một số tôn giáo phát triển nhanh ở vùng dân&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hồng Quang (2020-08)

 • Bài viết nghiền cứu một số nhân tố tác động, thực trạng hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Thái Lan từ năm 2014 đến năm 2020, trong đó tập trung phân tích các chương trình hợp tác, giao ỉưu về vãn hoá thông qua các cuộc họp quan trọng như Tuyến bố chung, và trong các cuộc họp bàn trao đổi cấp nhà nước, cấp bộ ngành liên quan giữa hai bên. Qua đó, tác giả đánh giá hợp tác văn ho...

 • Luận án


 • Doãn Văn Tuân;  Advisor:Đồng Xuân Đảm, Nguyễn Văn Lưu (2020)

 • Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp những bằng chứng thực nghiệm chỉ rõ sự khác nhau về trung bình giá trị các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch giữa các nhóm theo biến kiểm soát. Kết quả này giúp tăng hiểu biết của các bên quan tâm về quyết định đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam, đồng thời nó cho thấy mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến từ phân đoạn thị&#...

 • Bài trích


 • Đoàn Văn Bình (2019-07)

 • Trong những năm gần đây, nhằm hiện thực hoả chiến lược phát triển du lịch ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, lĩnh vực bất động sản du lịch (với các sản phẩm như căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa) và các sản phẩm đa chức năng khác như nhà phố thương mại (shophouse)... - sản phẩm xây dựng trên đất thương mại dịch vụ lại các khu du lịch nghỉ dưỡng đã có sự ...