Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phạm Đình Dũng (2021-05)

 • Du lịch xanh không những là sự bảo đảm cho phát triển du lịch bền vững, mà còn là hành giải pháp giúp gia tăng lượng khách có mức chi tiêu cao và có ý thức, hành động văn minh khi tham gia du lịch. Trong khuôn khổ của bài viết, tác giả giới thiệu kinh nghiệm phát triển du lịch xanh ở một số quốc gia châu Á, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho phát triển du lịch xanh tại...

 • Bài trích


 • Nguyễn Khắc Đức (2021-05)

 • Tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong xã hội Mỹ, thể hiện cụ thể trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá. Có được những kết quả đó là do nước Mỹ đã chú trọng xây dựng chính sách tôn giáo phù hợp; giáo dục người dân về sự chia sẻ, việc làm thiện nguyện và thực hiện các chính sách ưu tiên dành cho những hoạt động đóng góp của tôn giáo. Những thực tế này có giá...

 • Luận án


 • Lê Thị Hồng Dung;  Advisor:Nguyễn Kim Sơn, Dương Tuấn Anh (2021)

 • Luận án đã khái quát tình hình nghiên cứu các văn bản thuyên thích sách Mạnh Tử ở Trung Quốc và ở Việt Nam. Tìm hiểu, thống kê và mô tả các văn bản thuyên thích sách Mạnh Tử từ đầu thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX hiện còn ở Việt Nam. Trên cơ sở khảo sát các văn bản thuyên thích sách Mạnh Tử hiện còn ở Việt Nam, Luận án đã đưa ra các cách thức thuyên thích kinh điển ...

 • Luận án


 • Dương Hoài Thương;  Advisor:Nguyễn Đức Hạnh, Cao Thị Hảo (2021)

 • Luận án khẳng định thành tựu, những nỗ lực cách tân của xu hướng cách tân nghệ thuật trong thơ nữ Việt Nam đương đại, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập của khuynh hướng thơ cách tân này. Chủ nghĩa hậu hiện đại, lý thuyết giới, lý thuyết nữ quyền đã ảnh hưởng và để lại dấu ấn trong thơ nữ Việt Nam đương đại ở cả phương diện nội dung và hình thức. Những cách tân của thơ ...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Hà;  Advisor:Ngô Văn Giá, Lê Tú Anh (2021)

 • Luận án phân tích được những điều kiện lịch sử, xã hội, văn hóa và văn học cho, sự vận động và phát triển của thể tản văn sau 1986 so với giai đoạn trước 1986 trong đời sống văn học Việt Nam. Chỉ ra và cơ bản đã phân tích được những nét riêng và ý nghĩa của hệ thống hình tượng: cái tôi và thế giới của tản văn sau 1986. Nhận diện và phân tích được các đặc điểm của tản văn...

 • Luận án


 • Đỗ Quốc Việt;  Advisor:Nguyễn Chí Bền (2021)

 • Luận án làm rõ mối quan hệ của nghệ thuật - tiền bạc và những tác động của bản quyền tác giả đối với thị trường tác phẩm hội họa, đến đời sống của chủ thể sáng tạo và các chủ thể khác có liên quan trong hoạt động thị trường. Luận án là công trình nghiên cứu khoa học tổng thể, chuyên sâu, có giá trị lý luận cũng như thực tiễn về thị trường tác phẩm hội họa Việt Nam. Trên cơ&#x...

 • Luận án


 • Nguyễn Viết Cường;  Advisor:Đặng Văn Bài, Nguyễn Sỹ Toản (2021)

 • Luận án hệ thống hóa những vấn đề liên quan đến quản lý Di sản Thế giới (DSTG), Công ước, Hướng dẫn thực hiện Công ước, Chính sách về DSTG và Phát triển bền vững (PTBV) của UNESCO để hình thành cơ sở lý luận cho luận án. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý DSTG ở Việt Nam theo Công ước Di sản Thế giới. Nghiên cứu định hướng của UNESCO và của Việt Nam, kinh nghiệm của một số&#...

 • Luận án


 • Nguyễn Thành Nam;  Advisor:Nguyễn Nghĩa Phương (2021)

 • Luận án chỉ ra các dạng thức biểu hiện trong đồ họa chữ của tranh cổ động Việt Nam một cách tường minh và khách quan, đồng thời đánh giá được mức độ biểu hiện thông tin ngôn ngữ, biểu hiện hình tượng, biểu tượng chứa đựng ý nghĩa, nội dung và mục đích thông tin tuyên truyền của tranh cổ động Việt Nam.