Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 •  (1968)

 • Tài liệu nghiên cứu bước đầu về một số vấn đề, một số tác giả tiêu biểu, tìm hiểu những nhân tố tích cực và tiêu cực của văn học hiện thực phê phán, khẳng định công việc phê phán, bóc trần những tội ác xấu xa tàn bạo của kẻ địch là một nhiệm vụ quan trọng của văn học nghệ thuật vì vậy việc nghiên cứu đề tiếp thu các di sản văn học hiện thực phê phản lại là một việc cần thiết. Đây là cuốn hồi ký của Bà Nguyễn Thị Định ghi lại một vài giai đoạn chiến đấu trong cả quá trình hoạt động cách mạng vô củng phong phú, sôi nổi của Bà, cũng như của nhân dân và phụ nữ miền Nam nói chung.

 • Sách


 •  (1959)

 • Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc Việt Nam được giải phóng hoàn toàn. Nhiệm vụ trước mắt của Đảng và nhân dân ta là khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, chuẩn bị cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước. Đảng và Chính phủ đã đề ra kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa (1955-1957). Kế hoạch đã đạt được những thành tựu to lớn, đưa miền Bắc Việt Nam bước đầu từ cuộc sống chiến tranh sang cuộc sống hòa bình, xây dựng...

 • Sách


 •  (1966)

 • Tuyển tập các bài thơ của tác giả nước ngoài (tập thơ thế giới chống Mỹ) viết về lòng yêu mến Việt Nam của các tác giả. Ca ngợi tinh thần anh dũng của nhân dân Việt Nam, tố cáo tội ác của bọn xâm lược, bè lũ tay sai, những tiếng thơ trên năm châu thế giới đều muốn chứng tỏ một điều: đoàn kết với nhân dân Việt Nam, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của nhân dân Việt Nam.

 • Sách


 •  (1966)

 • Cuốn sách tập hợp các bài bút ký đăng trên báo Diễn đàn nhân dân, cơ quan Trung ương của Đảng công nhân thống nhất Ba-lan và trên các báo khác của Ba-lati, Cộng hòa dân chủ Đức, Liên-rô, Việt-Nam của bà Moonika Varnenxka về cuộc chiến tranh gian khổ nhưng tất thắng của nhân dân miền Nam Việt Nam.

 • Sách


 •  (2016)

 • Bằng các cứ liệu lịch sử, các tác giả cố gắng trình bày về quá trình khai phá, xác lập chủ quyền, xây dựng và phát triển cũng như quá trình bảo vệ vùng đất Nam bộ của các thế hệ người Việt Nam. Nội dung công trình được chia thành ba phần: Phần thứ nhất: Vùng đất Nam bộ từ khởi thủy đến đầu thế kỷ XVII; Phần thứ hai: Vùng đất Nam bộ thời kỳ từ đầu thế kỷ XVII đến năm 1858; Phần thứ ba: Vùng đất Nam bộ thời kỳ thực dân Pháp xâm lược và thống trị (1958-1945).

 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách là sản phẩm chắt lọc từ những tư liệu mà tác giả đã kỳ công làm việc trong Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II đã làm rõ bản chất của chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ xuyên suốt từ lúc nổ tiếng súng xâm lăng đầu tiên đánh thành Gia Định (1859) cho đến năm 1954. Ở tập 1, nội dung chủ yếu đề cập đến thực dân Pháp đánh chiếm Nam Kỳ và cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Kỳ và bộ máy cai trị các cấp của thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ.

 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách này được phát triển trên công trình Luận văn tiến sĩ của Nguyễn Xuân Thọ, bảo vệ tại Pháp, xếp hạng Tối ưu. Tài liệu là một công trình nghiên cứu thực sự vô tư, hiệu chính về một vài giai đoạn trong quan hệ Pháp và Việt Nam, mà cho đến nay, dường như chưa được hiểu một cách đúng đắn. Cuốn sách này dành cho những ai mong muốn tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, đặc biệt về mối quan hệ Pháp – Việt những năm 1858-1897 để có cái nhìn đúng đắn hơn về một giai đoạn lịch sử.

 • Sách


 •  (2017)

 • Cuốn sách là dòng hồi ức của tác giả Claude Bourrin về những năm 1898 – 1908. Tác phẩm đưa chúng ta thời xưa cũ và chiêm nghiệm cuộc sống của người dân Đông Dương, từ tầng lớp tận cùng như người phu xe, người khiêng cáng, đến các quan lại, trí thực, vua Thành Thái,… Tác phẩm có nhiều chi tiết thú vị, hài hước, lối kể chuyện dung dị, hóm hỉnh, nhẹ nhàng thể hiện cái nhìn cảm thông của tác giả với người dân Đông Dương.

 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tổng quát về những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc Việt Nam, từ đó nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Nội dung cuốn sách được chia làm 3 chương gồm: Chương I Di sản văn hóa vật thể thế giới tại Việt Nam; Chương II Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Chương III Dư sản tư liệu thế giới.