Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Hữu Đức;  Advisor:Lê Anh Vân (2021)

 • Luận án đã chỉ ra yếu tố truyền thống (YTTT) trong Nghệ thuật sắp đặt Việt Nam (NTSĐVN) tạo nên đặc điểm nghệ thuật nổi bật. NTSĐVN có YTTT chuyển tải đa dạng thông điệp, tư tưởng nghệ thuật vừa dung dị, vừa sâu sắc, đáp ứng sự chuyển biến của xã hội, đồng thời đòi hỏi xã hội phải biến cải. Luận án chỉ rõ YTTT trong NTSĐVN gai đoạn này tạo nên các giá trị nghệ thuật ...

 • Bài trích


 • Trương Thành Thiện (2021-10)

 • Ở Việt Nam, Luật Thương mại năm 2005, Luật Quảng cảo năm 2012 và các luật chuyên ngành khác cùng hệ thống vãn bản hướng dẫn thi hành đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quảng cáo thương mại. Tuy nhiên, cho đến nay, vẩn đề quảng cáo thương mại vẫn đang là thách thức đặt ra đối với các nhà hoạch định chính sách và pháp luật. Bài viết này trên cơ sở phân tích thực trạng pháp luật ...

 • Bài trích


 • Hoàng Chí bảo (2018-12-21)

 • Đổi mới hệ thống chính trị cần đến tác nhân văn hóa, nhờ có sự tham dự của văn hóa vào tổ chức và hoạt động của nó mà hệ thống chính trị mới thực sự dân chủ, khoa học, nhân văn. Đó là một hệ thống chính trị của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, một hệ thống chính trị xác lập vai trò chủ thể là nhân dân, đồng thời bảo đảm những điều ...

 • Bài trích


 • Bùi Đức Mậu (2021-11)

 • Quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam đã được triển khai sâu rộng trên khắp cả nước suốt những năm qua với nhiều nội dung khác nhau, trong đó xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở đời sống (TCVHCS) là một trong những vấn đề trọng tâm, góp phần nâng cao sống văn hóa cơ sở, thay đổi diện mạo nông thôn. Bài viết tổng quan làm rõ thực trạng vai trò của các TCVHCS trong xây dựng nông&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thương Huyền (2021-10)

 • Bài viết phân tích thực trạng hợp tác du lịch Việt Nam và Campuchia trong thập niên đầu thế kỷ XXI. Trong đó bài viết phân tích những cơ sở của hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước như chính sách phát triển du lịch mỗi bên, điều kiện về cơ sở phát triển du lịch hạ tầng du lịch, cũng như sự phát triển trong quan hệ toàn diện giữa hai nước. Bên cạnh đó, bài viết phân tích thực&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thành Nam (2021-12)

 • Du lịch về nguồn là một hành trình văn hóa hết sức thiết thực đối với mỗi người, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đến những di tích lịch sử cách mạng; văn hóa không chỉ đơn giản tham quan hay vui chơi mà còn là cơ hội để mỗi người lắng lòng lại, nghĩ về thế hệ cha ông đã hy sinh, cống hiến cả đời mình cho đất nước. Du lịch về nguồn mang một ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Thanh, Nguyễn Thị Thùy Vinh (2021-12)

 • Hành vi lựa chọn điểm đến du lịch là một trong những vấn đề cốt lõi và quan trọng của hành vi tiêu dùng du lịch. Trong những nămgần đây, du lịch xanh đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của khách du lịch. Bài viết xác định những yếu tố ảnh hưởng tới hành vi lựa chọn du lịch xanh nhằm có những giải pháp phù hợp thúc đẩy tiêu dùng xanh trong du lịch đáp ứng yêu cầu phát...