Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • - (2021)

 • Trên cơ sở phân tích và rút ra kinh nghiệm từ tình hình an ninh tôn giáo tại một số nước có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam; Thực trạng an ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, tác giả dự báo và đưa ra một số tư vấn chính sách nhằm vừa bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, vừa củng cố và giữ vững trận địa an ninh tôn ...

 • Sách


 • - (1974)

 • Trình bày một số vấn đề về sự phát triển của văn học dân gian cổ truyền Việt Nam theo hướng lịch sử, từ buổi đầu hình thành cho đến ngày nay: Chú trọng đến các tác phẩm tiêu biểu, phác họa quá trình phát triển của từng thể loại, văn học dân gian vận động và tham gia vào sự vận động của lịch sử Việt Nam của văn hóa và văn học Việt Nam vừa định hình vừa biến chuyển theo tình&#x...

 • Sách


 • - (2016)

 • Cuốn sách tập trung nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề chủ yếu sau: làm rõ các vấn đề lý thuyết, lý luận về tiếp biến và hội nhập văn hoá; phân tích các bước chuyển lịch sử, cơ sở, cách thức ứng đối và quá trình tiếp biến, hội nhập văn hoá trong lịch sử Việt Nam; đánh giá thực trạng tiếp biến và hội nhập văn hoá và tác động của nó đến quá trình phát triển kinh tế&#...

 • Sách


 • - (2016)

 • Cuốn sách tổng hợp phần lớn những tiểu luận và tài liệu xung quanh chủ đề Nhật Bản và Việt Nam mà người viết đã công bố trong khoảng 10 năm trở lại đây, với niềm hy vọng sẽ góp phần nhỏ vào công việc nghiên cứu, tìm hiểu về những nét đại cương; đặc trưng của lịch sử và văn hoá Nhật Bản; những tương đồng và dị biệt giữa hai nền văn hoá và vị trí của hai nước trong thế giới...

 • Sách


 • - (1968)

 • Tài liệu nghiên cứu bước đầu về một số vấn đề, một số tác giả tiêu biểu, tìm hiểu những nhân tố tích cực và tiêu cực của văn học hiện thực phê phán, khẳng định công việc phê phán, bóc trần những tội ác xấu xa tàn bạo của kẻ địch là một nhiệm vụ quan trọng của văn học nghệ thuật vì vậy việc nghiên cứu đề tiếp thu các di sản văn học hiện thực phê phản lại là một việc cần&#...

 • Sách


 • - (1959)

 • Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc Việt Nam được giải phóng hoàn toàn. Nhiệm vụ trước mắt của Đảng và nhân dân ta là khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, chuẩn bị cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước. Đảng và Chính phủ đã đề ra kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa (1955-1957). Kế hoạch đã đạt...

 • Sách


 • - (1966)

 • Tuyển tập các bài thơ của tác giả nước ngoài (tập thơ thế giới chống Mỹ) viết về lòng yêu mến Việt Nam của các tác giả. Ca ngợi tinh thần anh dũng của nhân dân Việt Nam, tố cáo tội ác của bọn xâm lược, bè lũ tay sai, những tiếng thơ trên năm châu thế giới đều muốn chứng tỏ một điều: đoàn kết với nhân dân Việt Nam, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của nhân dân Việt Nam.

 • Sách


 • - (1966)

 • Cuốn sách tập hợp các bài bút ký đăng trên báo Diễn đàn nhân dân, cơ quan Trung ương của Đảng công nhân thống nhất Ba-lan và trên các báo khác của Ba-lati, Cộng hòa dân chủ Đức, Liên-rô, Việt-Nam của bà Moonika Varnenxka về cuộc chiến tranh gian khổ nhưng tất thắng của nhân dân miền Nam Việt Nam.