Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch : [1740]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1740
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Hà Phúc, Nguyễn Tuấn Anh; Lê Thị Việt Hà, Nguyễn Trọng Nghĩa (2023-11)

 • Bài viết xem xét và khám phá các nhân tố ảnh đến hành vi lựa chọn du lịch tâm linh tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 nhân tố tác động đến hành vi du lịch tâm linh tại Việt Nam bao gồm: Hình ảnh điểm đến; Niềm tin tín ngưỡng; Động cơ du lịch; Thông tin. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị để thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh tai Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-12)

 • Bài viết tập trung phân tích tiềm năng phát triển du lịch xanh và kết quả đạt được; Đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong tiềm năng mà hoạt động du lịch xanh chưa phát huy được tối đa. Từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch xanh.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Hiền Phương, Trần Thị Lệ Hằng (2023-09)

 • Bài viết phân tích về tình hình di cư lao động trong khu vực ASEAN, tập trung chủ yếu ở các quốc gia như Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia... đồng thời đưa ra những nhận định về xu hướng di cư lao động trong khu vực, những khó khăn, hạn chế trong việc đảm bảo quyền an sinh xã hội của lao động di cư về bảo vệ thu nhập, sức khỏe, bình đăng trong cơ hội việc làm, tiêp cận dịch vụ xã hội về giáo dục, y tể, nhà ở.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Hoàng Thị Lý, Nguyễn Tuấn Anh (2023-10)

 • Bài viết đưa ra cái nhìn tổng quan về tương lai của ngành du lịch Việt Nam trong thời kỳ hậu Covid-19 và đề xuất chiến lược để phục hồi và phát triển bền vững

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1740