Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch : [816]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 816
 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Thị Dung (2022-03)

 • Bài viết trình bày ý kiến chuyên gia về một số nội dung cơ bản như: Cách tiếp cận xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi); chính sách điện ảnh; cơ chế hậu kiểm thông qua phân loại phim; một số vấn đề đặt ra đối với dịch vụ truyền hình trả tiền và doanh nghiệp OTT nước ngoài;

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trịnh Thị Hạnh (2022-03)

 • Văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề tiếp tục xây dựng, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam được Đảng, Nhà nước ta xác định là mục tiêu, nhiệm vụ có vai trò là nền tảng nhằm kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống và giá trị hiện đại để phát triển đất nước nhanh&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lưu Thị Thu Thủy (2009)

 • Bài viết trình bày văn học đương đại của Nga trong làn sóng thay đổi lơn của văn hóa hiện nay, mức độ lưu thông của giáo trình văn học, mối quan hệ giữa độc giả và tác giả trong giai đoạn hiện nay, vấn đề thay đổi nội dung giáo trình văn học cho phù hợp với xu thế thời đại, sức thể hiện của văn học Nga đương đại thông qua hệ thống truyền thống bậc cao.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Phi, Nguyễn Thị Thu Hường (2022-03)

 • Ngày nay, du lịch được nhiều quốc gia trên thế giới xem là ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có Việt Nam. Hai yếu tố quan trọng hình thành nên một loại hình du lịch, đó là: yếu tố về "cung trong du lịch" (về tài nguyên du lịch hay còn gọi là điểm đến du lịch, về chính sách của Chính phủ, về việc phát triển du lịch, yếu tố thị trường du lịch, yếu tố khai thác du lịch ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Văn Lợi (2022-01)

 • Hương ước là bộ quy tắc ứng xử mẫu mực do cộng đồng dân cư nông thôn Việt Nam tự nguyện thỏa thuận soạn thảo và sử dụng làm thước đo phẩm giá, nhân cách và điều chỉnh các quan hệ xã hội trong đời sống, lao động sản xuất của cộng đồng làng xã. Trong thời gian qua, nhiều cộng đồng dân cư nông thôn đã quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy giá trị của các bản hương ước truyề...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Lan (2022-02)

 • Vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền luôn là tâm điểm mà các thế lực thù địch lợi dụng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bài viết nhận diện một số quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc tự do tôn giáo ở Việt Nam được đề cập trong các Báo cáo thường niên của ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) và một số trang mạng xã hội, đồng thời, đưa ra những bằng chứng...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Xuân Thủy, Khuất Trọng Nam (2022-02)

 • Nâng cao văn hoá chính trị là một nội dung quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Bài viết phân tích một số giải pháp chủ yếu tác động đến các yếu tố cấu thành, nhằm nâng cao văn hóa chính trị cho đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Quỳnh Phương (2022-02)

 • Di sản ngày càng được coi là một hợp phần quan trọng đóng góp vào kinh tế của mỗi quốc gia, và kinh tế học di sản được coi là một trong những lĩnh vực quan trọng góp phần vào quá trình bảo tồn di sản bền vững. Bài viết đề cập đến vấn đề giá trị của di sản từ góc nhìn kinh tế học, từ chiều kích về vốn văn hóa và vốn tự nhiên, cũng như phương pháp lượng hóa giá trị di...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Thuấn (2008)

 • Bài viết đề cập một số vấn đề về sự hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại một số nước Đông Âu trong bối cảnh hiện nay, vai trò của người Việt Nam ở các nước này làm cầu nối quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 816