Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch : [962]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 962
 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lê Ngọc Kiên (2023-09-23)

 • Bài viết hướng tới hệ thống hóa khái niệm quy hoạch di tích, tiến trình thực hiện công tác quy hoạch, sự khác biệt quy hoạch di tích với các loại hình quy hoạch khác, những bất cập trong công tác lập và thẩm định quy hoạch, từ đó đưa ra một số kiến nghị để khắc phục các vấn đề trên. Thực trạng quy hoạch di tích tại Việt Nam

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Bích Hạnh (2023-09-25)

 • Bài viết trình bày về một số thành tựu trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam hiện nay và đưa ra ý kiến, kiến nghị về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực bảo tồn các di sản thế giới tại Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đỗ Văn Xê (2010-01)

 • Nghiên cứu tập trung vào vấn đề nhân lực để đề ra biện pháp phát triển du lịch biển đảo của vùng. Một số giải pháp về lập kế hoạch nhân sự, đào tạo và đào tạo lại, lương thưởng và các giải pháp liên quan đã được đề xuất. Khi chất lượng nhân sự trong du lịch được cải thiện và phát triển, du lịch biển đảo sẽ thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của du khách, và sẽ phát triển theo.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đào Thị Thu Hằng (2022-06)

 • Bài viết phân tích một số bất cập trong các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về biểu diễn nghệ thuật và đề xuất giải pháp hoàn thiện, tập trung vào ba vấn đề: i) về chủ thể kinh doanh dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật; ii) về điều kiện kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật; iii) về vấn đề bảo vệ quyền tác giả trong biểu diễn nghệ thuật.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Dương Hồng Hạnh;  Advisor:Bùi Xuân Nhàn, Trần Thị Bích Hằng (2022)

 • Luận án đã phân định được những khái niệm cơ bản: Marketing địa phương, phát triển du lịch, marketing địa phương (MKTĐP) nhằm phát triển du lịch. Luận án đã phân tích thực trạng hoạt động MKTĐP nhằm phát triển du lịch (PTDL) của tỉnh Ninh Bình dựa trên sự kết hợp giữa hai kết quả phân tích định tính và định lượng. Từ đó rút ra được những thành công, hạn chế và nguyên nhân để làm căn cứ...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Lý Thành Tiến;  Advisor:Nguyễn Quang Vĩnh, Kiều Thế Việt (2022)

 • Luận án đã hệ thống hoá và tổng hợp những kết quả đạt được của các công trình, đề tài khoa học nghiên cứu trong nước và nước ngoài liên quan đến hiệu quả liên kết trong chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp, tổ chức nói chung và trong lĩnh vực dịch vụ du lịch y tế nói riêng. Luận án đã luận giải và bổ sung một số vấn đề khung lý thuyết để đánh giá về chuỗi cung ứng và hiệu ...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Tấn Trung;  Advisor:Trần Thanh Toàn, Đỗ Ngọc Tước (2022)

 • Luận án nghiên cứu và tổng hợp kinh nghiệm về tác động thương mại điện tử và phát triển ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh trong; từ các nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến luận án rút ra bài học kinh nghiệm cho tác động thương mại điện tử trong ngành du lịch tại TP.HCM và những định hướng nghiên cứu tiếp của luận án. Luận án xây dựng mô hình mối quan h...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Đỗ Thị Cẩm Vân;  Advisor:Trịnh bá Đĩnh (2022)

 • Luận án hướng tới vận dụng lý thuyết liên văn bản như công cụ để tìm hiểu tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Qua thao tác đó, luận án chỉ ra sự vận động của thể loại này trong sự vận động phát triển chung của văn học Việt Nam đương đại.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Trịnh Thị Thùy;  Advisor:Nguyễn Tiến Thuận, Hoàng Thị Minh Châu (2022)

 • Luận án đã bổ sung, làm rõ các vấn đề lý luận về phát triển du lịch bền vững trên các khía cạnh: Khái niệm phát triển du lịch bền vững; vai trò; các tiêu chí đánh giá phát triển du lịch bền vững và các yếu tố tạo điều kiện thuận lợi và cơ sở nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. luận án góp phần xây dựng, hoàn thiện khái niệm và cơ chế tác động của các ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 962