Công chúng - Văn kiện Quốc hội : [19]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Tòa án nhân dân tối cao (2014-04-29)

 • Bản thuyết minh nêu ra sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Dự án Luật; quá trình thực hiện; quan điểm chỉ đạo và yêu cầu của việc xây dựng dự án Luật; nội dung của Dự thảo Bộ luật. Từ đó, nêu ra một số vấn đề xin ý kiến Quốc hội.

 • item.jpg
 • Tờ trình


 • Chính phủ (2014-04-07)

 • Tờ trình nêu ra sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Dự án Luật; quá trình thực hiện; quan điểm chỉ đạo và yêu cầu của việc xây dựng dự án Luật; nội dung của Dự thảo Bộ luật. Từ đó, nêu ra một số vấn đề xin ý kiến Quốc hội.

 • item.jpg
 • Tờ trình


 • Chính phủ (2014-04-04)

 • Tờ trình nêu ra sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Dự án Luật; quá trình thực hiện; quan điểm chỉ đạo và yêu cầu của việc xây dựng dự án Luật; nội dung của Dự thảo Bộ luật. Từ đó, nêu ra một số vấn đề xin ý kiến Quốc hội.

 • item.jpg
 • Tờ trình


 • Chính phủ (2014-03-24)

 • Tờ trình nêu ra sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Dự án Luật; quá trình thực hiện; quan điểm chỉ đạo và yêu cầu của việc xây dựng dự án Luật; nội dung của Dự thảo Bộ luật. Từ đó, nêu ra một số vấn đề xin ý kiến Quốc hội.

 • item.jpg
 • Tờ trình


 • Chính phủ (2019-02-21)

 • Tờ trình nêu ra sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Dự án Luật; quá trình thực hiện; quan điểm chỉ đạo và yêu cầu của việc xây dựng dự án Luật; nội dung của Dự thảo Bộ luật. Từ đó, nêu ra một số vấn đề xin ý kiến Quốc hội.

 • item.jpg
 • Tờ trình


 • Chính phủ (2014-02-07)

 • Tờ trình nêu ra sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Dự án Luật; quá trình thực hiện; quan điểm chỉ đạo và yêu cầu của việc xây dựng dự án Luật; nội dung của Dự thảo Bộ luật. Từ đó, nêu ra một số vấn đề xin ý kiến Quốc hội.

 • item.jpg
 • Tờ trình


 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2014-04-07)

 • Tờ trình nêu ra sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Dự án Luật; quá trình thực hiện; quan điểm chỉ đạo và yêu cầu của việc xây dựng dự án Luật; nội dung của Dự thảo Bộ luật. Từ đó, nêu ra một số vấn đề xin ý kiến Quốc hội.

 • item.jpg
 • Tờ trình


 • Tòa án nhân dân tối cao (2014-04-29)

 • Tờ trình nêu ra sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Dự án Luật; quá trình thực hiện; quan điểm chỉ đạo và yêu cầu của việc xây dựng dự án Luật; nội dung của Dự thảo Bộ luật. Từ đó, nêu ra một số vấn đề xin ý kiến Quốc hội.

 • BC_DuThaoLuatGTDuongThuy2.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Ủy ban thường vụ Quốc hội (2004-05-05)

 • Báo cáo đề cập những vấn đề chính về tên gọi, phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chính sách phát triển, vấn đề vận tải đường thủy nội địa. Bên cạnh đó là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi có tai nạn trên đường thủy nội địa; về quy hoạch, xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng, quản lý phương tiện giao thông đường thủy nội địa.

 • BC_DuThaoLuatGTDuongThuy.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2004-05-25)

 • Để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trên đường thủy nội địa, dự thảo Luật đã thể hiện xuyên suốt, đồng bộ thông qua các quy định về điều kiện hoạt động và việc quản lý phương tiện thủy nội địa (Chương III), điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động của thuyền viên và người lái phương tiện (Chương IV), quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện, quản lý hoạt động của cảng, bến thủy&#x...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19