Discover

Công chúng - Văn kiện Quốc hội : [3007]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3007
  • 5. 38_BC_VPQH.pdf.jpg
  • Văn kiện


  • Authors: Văn phòng Quốc hội (2016)

  • Triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015, trong các loại hình giám sát đã tiến hành, hoạt động giám sát theo chuyên đề là một trong các hình thức giám sát quan trọng nhất. Tại các nghị quyết thành lập các đoàn giám sát của ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội được giao là cơ quan tổ chức phục vụ hoạt động của đoàn giám sát; để có cơ sở rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề được tốt hơn trong thời gian tới, qua công tác tổ chức phục vụ các đoàn giám sát của ủy ban thường vụ Quốc hội trong năm 2015.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3007