Discover

Phân quyền - Xây dựng : [191]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 191
 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2024-06)

 • Chuyên đề "Góp ý dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn" tập trung góp ý vào các vấn đề chủ trương, định hướng về quy hoạch đô thị, nông thôn; đồng thời kết hợp với đóng góp ý kiến vào những điều khoản cụ thể của dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Văn Sáng (2023-11)

 • Phát triển nhà ở xã hội (NOXH) góp phần giải quyết những khó khăn về nhà ở chơ các đối tượng thu nhập thấp. Tuy nhiên, thời gian qua, NOXH ở Việt Nam nhìn chung phát triển chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội trên nhiều phương diện như: số lượng, chất lượng, giá cả... Vì vậy, kinh nghiệm về phát triển NOXH ở một số nước châu Á sẽ đem lại cho Việt Nam những bài học thiết thực về vấn đề này.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02)

 • Bài viết trình bày kinh nghiệm quy hoạch đô thị một số quốc gia phát triển trong khu vực châu Á trên thế giới như Nhật Bản, Singapore. Đồng thời khái quát về chính sách và thực trạng quy hoạch đô thị ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đưa ra một số kiến nghị trong quá trình triển khai quy hoạch đô thị ở nước ta thời gian tới.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-05)

 • Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định lượng dữ liệu của hơn 70 công ty bất động sản niêm niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2021 để đánh giá yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dựa trên những kết quả này, nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp bất động sản.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021)

 • Bài viết tổng quan thực trạng các chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nêu các khó khăn, vướng mắc trong công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại một số quận trung tâm Hà Nội; Đề xuất thành phố quan tâm giải quyết vấn đề lợi ích giữa các bên liên quan khi thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 191