Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • - (1995-11-17)

 • Luật Kiến trúc liên bang Nga được Đuma quốc gia thông qua ngày 18-10-1995, gồm 8 chương và 27 điều, quy định các mối quan hệ xuất hiện trong quá trình hoạt động nghề nghiệp của người kiến trúc sư xây dựng các công trình, định hướng đến sự phát triển nghệ thuật kiến trúc, trợ giúp bảo vệ các công trình kiến trúc,... Luật liên bang còn quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các công dân ...

 • Tài liệu dịch


 • - (1995-10-18)

 • Toàn văn luật kiến trúc liên bang Nga được Duma quốc gia thông qua ngày 18-10-1995, gồm 8 chương và 27 điều quy định các mối quan hệ xuất hiện trong quá trình hoạt động nghề nghiệp của người kiến trúc sư xây dựng các công trình, định hướng đến sự phát triển nghệ thuật kiến trúc, trợ giúp bảo vệ các công trình kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các công dân và pháp nhân đang thực&...

 • Tài liệu dịch


 • - (1995-11-17)

 • Luật liên bang Nga được Đuma quốc gia thông qua ngày 18-10-1995, gồm 8 chương, 27 điều, quy định các mối quan hệ xuất hiện trong quá trình hoạt động nghề nghiệp của người kiến trúc sư xây dựng các công trình, định hướng đến sự phát triển nghệ thuật kiến trúc, trợ giúp bảo vệ các công trình kiến trúc; quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các công dân và pháp nhân đang thực hiện hoạt đ...

 • Tài liệu dịch


 • - (1999)

 • Văn bản quy định về những vấn đề cơ bản, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể khi tham gia các quan hệ có liên quan đến các hoạt động về kiến trúc ở Ukraine

 • previous
 • 1
 • next