Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Trí Dũng (2008)

 • Vấn đề xác định chủ đầu tư có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp cận quyền và nghĩa vụ của chủ thể này trong hoạt động xây dựng. Điều này bảo đảm tính đúng đắn và hợp lý trong việc thiết lập các mối quan hệ trong hoạt động xây dựng giữa các chủ thể khác như nhà đầu tư, tư vấn, cơ quan quản lý nhà nước...với chủ đầu tư.

 • Tài liệu dịch


 • The National Assembly (2003-11-26)

 • This Law prescribes construction activities; and rights and obligations of organizations and individuals that invest in the construction of works and conduct construction activities

 • Tạp chí


 • Trần Thị Hiền (2002)

 • Bài viết đề cập vấn đề thời điểm ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đồng thời chỉ ra một số điểm bất cập của điều 56 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995 quy định về thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

 • 2002


 • Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học (2002)

 • Nội dung tài liệu gồm: Khái quát chung và một số nội dung cơ bản của Luật Xây dựng: Những quy định đối với việc xây dựng ở thành phố, thủ đô, tỉnh, …; các quy định về kết cấu hạ tầng đối với các hạng mục công trình xây dựng; Quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng; xử lý vi phạm.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Chương trình châu Á, Đại học Harvard (2008)

 • Bài viết này trình bày một khuôn khổ chiến lược giúp Việt Nam xác định các ưu tiên và đưa ra các quyết sách kinh tế cho những năm đầu thế kỷ 21. Bài viết phân tích vai trò trọng tâm của giáo dục trong mô hình phát triển của Đông Á, từ đó nêu bật lên sự cần thiết phải cải cách toàn diện và triệt để nền giáo dục của Việt Nam.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Chương trình Việt Nam, ĐH Harvard (2008)

 • Bài viết này trình bày một khuôn khổ chiến lược giúp Việt Nam xác định các ưu tiên và đưa ra các quyết sách kinh tế cho những năm đầu thế kỷ 21. Bài viết phân tích vai trò trọng tâm của giáo dục trong mô hình phát triển của Đông Á, từ đó nêu bật lên sự cần thiết phải cải cách toàn diện và triệt để nền giáo dục của Việt Nam.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Trí Dũng (2006)

 • Do các đặc điểm riêng nên việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng có khác biệt so với lựa chọn nhà thầu khác. Do đó, việc lựa chọn nhà thầu căn cứ vào các quy định của luật xây dựng, Nghị định 16/2005/NĐ-CP và các hướng dẫn về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

 • previous
 • 1
 • next