Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2018-05-23)

  • Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, được thể hiện tại 3 bản báo cáo sau: (1) BC số 1931/BC-BKHĐT về tình hình thực hiện NQ 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1/2018; (2) BC 2262/BC-BKHĐT về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và triển khai năm 2018; (3) BC 2742/BC-BKHĐT&#x...

  • previous
  • 1
  • next