Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Trí Dũng (2008)

 • Vấn đề xác định chủ đầu tư có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp cận quyền và nghĩa vụ của chủ thể này trong hoạt động xây dựng. Điều này bảo đảm tính đúng đắn và hợp lý trong việc thiết lập các mối quan hệ trong hoạt động xây dựng giữa các chủ thể khác như nhà đầu tư, tư vấn, cơ quan quản lý nhà nước...với chủ đầu tư.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Trí Dũng (2006)

 • Do các đặc điểm riêng nên việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng có khác biệt so với lựa chọn nhà thầu khác. Do đó, việc lựa chọn nhà thầu căn cứ vào các quy định của luật xây dựng, Nghị định 16/2005/NĐ-CP và các hướng dẫn về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

 • previous
 • 1
 • next