Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (2018-03-29)

 • Tham luận của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam của Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018. Căn cứ công văn số 179/BXD-PC ngày 23/01/2018 “V/v lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị”, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (HHQCVN) đã nghiên&#x...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Hoàng Bích Lan (2018-03-29; 2020-02-16)

 • Bài viết trình bày về một số vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản như về: Thiết kế cơ sở; Nội dung thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước; Nội dung hồ sơ, công tác thẩm tra, thẩm định; Thanh quyết toán riêng đối với các dự án thành phần, tiểu dự án; Điều chỉnh dự án; Công tác Fid (Final investment dicision); Tổng dự toán đối với dự án đền bù giải phóng mặt bằng.

 • previous
 • 1
 • next