Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (2018-03-29)

  • Tham luận của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam của Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018. Bài viết trình bày về các vấn đề chưa rõ trong việc triển khai các dự án đầu tư.