Phân quyền - Y tế, dược : [650]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 650
 • PLTTOL47.21_Ply hoan thien_bna hanh VBPL_phong chong dich Covid-19.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Nhật Khanh (2021-06-30)

 • Dịch Covid-19 là một trong các dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh chóng và gây tác hại xấu đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh nhằm bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng của người dân cũng như duy trì trật tự an toàn xã hội, các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã ban&...

 • PLTTOL47.21_Ly luan ho tro sinh con_ky thuat.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Hợi, Bế Hoài Anh (2021-06-30)

 • Sinh con bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không còn là vấn đề quá mới dưới cả góc độ pháp lý và thực tiễn. Song thực tế hiện nay, vẫn còn tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau về vấn đề này. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích những vấn đề lý luận cơ bản nhất về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Từ đó có thể bảo đảm cách hiểu và áp dụng thống nhất t...

 • PLTTOL_46.21Thuc trang ap dung bao hiem y te_sinh vien THHue.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Huyền Trang, Phạm Thị Kim Anh; Nguyễn Thị Thúy Hà, Trần Thị Ái Vy (2021-03-30)

 • Pháp luật về Bảo hiểm y tế sinh viên (BHYT SV) vẫn tồn đọng những bất cập, hạn chế trong thực tiễn làm cho hiệu quả thực thi pháp luật chưa cao. Cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng còn nhiều thiếu sót. Trong thời buổi công nghệ 4.0 đang tiến bộ vượt bậc thì ngành y tế cũng cần phải đổi mới trong lĩnh vực BHYT và BHYT SV để phù hợp với thực tiễn. Hiểu&...

 • PLTTOL45.20_Phap luat phong chong benh truyen nhiem_Covid 19_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lưu Thị Tươi (2020-12-31)

 • Ở nước ta, hệ thống các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm được ban hành tương đối đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý để quản lý nhà nước về công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác này, cần hoàn thiện một số quy định của&#x...

 • TVQH_Tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lê Thị Phượng (2017-11-26)

 • Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân xác định mục tiêu hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Đến năm 2025, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y...

 • TVQH_Sức khỏe và các yếu tố quyết định sức khỏe_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trương Thị Thanh Quý (2017-04-13)

 • Những mối quan hệ trong hoạt động chăm sóc sức khỏe con người của y học xã hội, tổ chức y tế, y tế công cộng được thể hiện bằng hệ thống những chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để thực hiện được vai trò chiến lược này, việc tiếp cận các khái niệm sức khỏe từ các góc độ khác nhau và chỉ ra những yếu tố quyết định đến sức khỏe là&#...

 • TVQH_Phát triển y học gia đình gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng y tế cơ sở_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lương Ngọc Khuê (2019-05-22)

 • Việt Nam hiện có mạng lưới y tế cơ sở rộng khắp tại 11.162 trạm y tế xã, phường, thị trấn trong cả nước. Những năm qua, y tế tuyến cơ sở đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Trong bối cảnh mô hình bệnh tật đang có nhiều thay đổi, đòi hỏi y tế tuyến cơ sở phải thay đổi nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo đó, phát triển y ...

 • TVQH_Ngành y tế Việt Nam nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Hoàng Long (2017-12-13)

 • Y tế là ngành đặc thù, liên quan đến sức khỏe, tính mạng của con người. Trong những năm qua, ngành y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhằm hướng tới mục tiêu tất cả vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân và sự hài lòng của người bệnh.

 • TVQH_Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu về chăm sóc sức khỏe nhân dân_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Huy Tuấn (2017-03-17)

 • Kế hoạch phát triển nhân lực ngành y tế giai đoạn 2015 - 2020 được Bộ Y tế phê duyệt (tháng 7-2015) phấn đấu đến năm 2020 có 9 bác sĩ, 2 dược sĩ đại học và 16 điều dưỡng/1 vạn dân. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nhân lực ngành y tế nước ta hiện chưa đáp ứng được yêu cầu cả về mặt số lượng cũng như chất lượng. Trước thực trạng đó, cần có những giải pháp đồ...

 • TVQH_Mô hình phòng khám gia đình trong hệ thống y tế cơ sở_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ngọc Anh (2017-07-28)

 • Bác sĩ gia đình là bác sĩ hướng về gia đình, biết rõ từng người bệnh trong hoàn cảnh và gia đình của họ, xem xét vấn đề sức khỏe của người bệnh trong hoàn cảnh của cộng đồng và lối sống của người đó trong cộng đồng. Phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình là một xu hướng tất yếu trong xã hội hiện đại. Bài viết trình bày việc xây dựng và thí điểm mô hình phòng khám bác&#...

 • TVQH_Đổi mới mô hình tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đỗ Hoàng Ánh (2020-11-03)

 • Ngành y tế Việt Nam dù đạt được nhiều thành tựu quan trọng, là điểm sáng về thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, nhưng cũng đang phải đối diện với những thách thức mới, đặc biệt là trước những thách thức đến từ sự già hóa dân số, biến đổi mô hình bệnh tật, an toàn thực phẩm, biến đổi khí hậu toàn cầu và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân tăng ...

 • TVQH_Chính sách bảo hiểm y tế sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ TW của Bộ Chính trị_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Hữu Tuấn (2017-02-14)

 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, chỉ đạo thực hiện qua nhiều nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thời gian qua đã được các bộ, ngành và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả qu...

 • TVQH_Chăm sóc y tế cho người cao tuổi Trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 •  (2017-10-02)

 • Già hoá dân số đang nổi lên là một trong những thách thức mang tính toàn cầu. Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và hiện có khoảng 10,1 triệu người cao tuổi, chiếm 11% dân số. Riêng số người từ 80 tuổi trở lên là 2 triệu người. Dự báo đến năm 2030, tỷ trọng người cao tuổi Việt Nam chiếm 17% và năm 2050 là 25% dân số. Bài viết trình bày về thực&#...

 • TVQH_Bảo hiểm y tế góp phần hỗ trợ khám chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc thiểu số_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thanh Huyền (2017-11-26)

 • Trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm với những chính sách hỗ trợ cụ thể. Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, có 17 trường hợp được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí, trong đó có đối tượng là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại v...

 • TVQH_Bảo đảm chăm sóc y tế cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bích Điểm (2017-12-15)

 • Bài viết trình bày những chính sách hỗ trợ cụ thể để tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; miễn giảm, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh thông qua các hình thức như cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ một phần kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và các hình thức hỗ trợ khác. Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho đồng bào...

 • LA toan van 30 8 2021.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Quang Nam;  Advisor:Bùi Tuấn Anh, Lê Trung Hải (2021)

 • Nghiên cứu được thực hiện trên 72 bệnh nhân trong thời gian 3 năm (2013 đến 2016). Luận án đã đưa ra được qui trình điều trị phẫu thuật nội soi và nội soi tán sỏi để giải quyết sỏi đường mật tái phát. Đặc biệt là việc ứng dụng phẫu thuật nội soi trong mổ lại sỏi đường mật. Phương pháp nghiên cứu phù hợp, giải quyết các nội dung theo mục tiêu đề ra: chỉ định, đặc điểm kỹ thuật...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 650