Phân quyền - Y tế, dược : [735]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 735
 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2023-01)

 • Nội dung chuyên đề gồm 02 phần chính: (i) Góp ý về một số vấn đề chung của dự án Luật; và (ii) Một số góp ý cụ thể về một số điều, khoản của dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trịnh Ngọc Hải (2022-12-26)

 • Bài viết nhìn nhận về sự thay đổi giá khám chữa bệnh từ giai đoạn kinh tế kế hoạch hóa sang giai đoạn kinh tế thị trường; đánh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu phù hợp với nền kinh tế thị trường, đúng với chủ trương của Đảng và đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của nhân dân; về chi phí thực hiện dịch vụ y tế và đề xuất kiến nghị để tăng cường nâng cao chất lượng k...

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh (2022-12-26)

 • Bài viết nêu tổng quan cơ chế hoạt động tự chủ tài chính của các cơ sở y tế công lập; cơ sở thực hiện; kết quả thực hiện tự chủ tài chính; trả lương, thu nhập theo kết quả hợp đồng và kết luận về chi trả lương, thu nhập tại các cơ sở y tế công lập tự chủ tài chính.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phạm Đình Cường (2019)

 • Bài viết trình bày nội dung về các thành tựu nổi bật về y tế; tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế; hiệu suất chi tiêu cho y tế và các vấn đề đặt ra; các vấn đề phải giải quyết trong phân bổ tài chính cho bệnh viện công lập

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Tố Tâm (2019)

 • Bài viết tìm hiểu về cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Mối liên hệ chặt chẽ của tự chủ trong hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp. Bài viết được thực hiện trên nghiên cứu cơ sở lý thuyết về các vấn đề tự chủ tài chính trong các nghiên cứu trước, phân tích thực tiễn áp dụng cơ chế tự chủ tài chính bằng các văn bản pháp luật hiện nay. Từ&...

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Quỳnh Trang (2019)

 • Trên cơ sở phân tích những bất cập trong quản lý tài chính và kế toán của các bệnh viện công lập khi áp dụng cơ chế tự chủ, bài viết đưa ra một số vấn đề thảo luận những vướng mắc liên quan đến việc nhận diện, xác định chi phí và tính giá thành dịch vụ tại các đơn vị này để thấy việc xây dựng cơ chế tự chủ tài chính riêng cho các bệnh viện công lập cũng như&...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 735