Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Đỗ Ngân Bình (2008)

 • Trên cơ sở đánh giá một cách khái quát việc ban hành và việc thực hiện các quy định về Bảo hiểm y tế ở Việt Nam, bài viết xác định một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm y tế, nâng cao hiệu quả áp dụng của các quy định này trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân.

 • Tài liệu dịch


 • The National Assembly (2005-06-14)

 • This Law provides for drug trading; drug registration and circulation; drug use; drug supply; drug information and advertisement; clinical trial of drugs; management of habit-forming drugs, psychotrops, pre-substances used as drugs and radioactive drugs; drug quality standards and drug assay. Law applies to domestic and foreign agencies, organizations and individuals in Vietnam. Where international treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting&#x...

 • Báo cáo


 • Capítulo Dos (2006)

 • Khu vực nông thôn ở Đông Phi minh họa những thách thức đối với các hộ gia đình nông thôn BOP để được chăm sóc y tế, cũng như tiềm năng cho thị trường y tế. Tiếp cận dịch vụ y tế thường rất hạn chế và thậm chí tìm thuốc rất khó khăn. Chi phí trong dịch vụ y tế thấp, chỉ có $ 183 một năm trong một hộ gia đình nông thôn điển hình ở Uganda và một nửa số tiền đó được...

 • Báo cáo


 • Nguyễn Thị Xuyên, Dương Huy Liệu (2008-1)

 • Báo cáo đánh giá hoạt động tổ chức và quản lý hệ thống y tế, phát triển nguồn nhân lực, tài chính chăm sóc sức khỏe và cung cấp dịch vụ y tế. Ngoài ra, JAHR 2007 bao gồm một tổng quan giới thiệu về tình hình hiện tại và xu hướng trong tình trạng sức khỏe và yếu tố quyết định.

 • Báo cáo


 • Bộ Y tế (2009-12)

 • Đánh giá thực trạng và xác định các vấn đề ưu tiên của ngành y tế, nhằm hỗ trợ cho việc lập kế hoạch hằng năm của Bộ Y tế, đồng thời làm cơ sở cho việc lựa chọn các vấn đề trọng tâm trong hợp tác và đối thoại giữa ngành y tế Việt Nam và các đối tác nước ngoài. Các mục tiêu cụ thể của Báo cáo JAHR gồm: Cập nhật thực trạng ngành y tế, trong đó có đánh giá tiến độ ...

 • Báo cáo


 • Bộ Y tế (2008-11)

 • Cập nhật tổng quát thực trạng ngành y tế Việt Nam trong năm 2008 và các nhiệm vụ chung của ngành y tế trong năm 2009. Tổng quan hệ thống tài chính y tế Việt Nam; thực trạng và các vấn đề đặt ra trong việc huy động tài chính từ các nguồn: NSNN, BHYT, viện trợ nước ngoài, chi trả từ tiền túi của hộ gia đình, các nguồn lực của xã hội; một số vấn đề liên quan đến cơ chế quản ...

 • 2001


 • Trần Văn Hạnh (2001)

 • Electronic Resources; Giới thiệu 3 trường hợp cụ thể về: đăng ký sinh đúng hạn, đăng ký lại việc sinh, đăng ký sinh quá hạn. Trình bày một số những giải pháp đồng bộ để giải quyết từng bước những tồn tại, tiến đến hạn chế tới mức thấp nhất con số đăng ký sinh quá hạn

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2009-12-03)

 • Báo cáo đánh giá xác định tiến bộ đạt được trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia Việt Nam (EPI) kể từ khi đánh giá năm 2003, một đánh giá toàn diện về EPI đã được thực hiện từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm 2009. Báo cáo đánh giá EPI năm 2009 trình bày các nội dung chính như sau: Thứ nhất, tình trạng thực hành quản lý, bao gồm hệ thống báo cáo EPI, giám...