Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Nguyễn Việt Trường;  Advisor:Nguyễn Anh Tuấn, Tạ Văn Trầm (2019)

  • Tỷ lệ bệnh gan nặng là 43,7%. Các yếu tố gợi ý có liên quan diễn tiến bệnh gan nặng là báng bụng, BTP 206,75µmol/L và BTT 114,35µmol/L. Tỉ suất ca ALGS chuyển nặng và tử vong mới mắc ở hai nhóm không đột biến và đột biến lần lượt là 16,8 trên mỗi 100 trẻ ALGS-năm và 19,4 trên mỗi 100 trẻ ALGS-năm.

  • Luận án


  • Vũ Thị Thu Trang;  Advisor:Trịnh Tuấn Dũng, Dương Minh Thắng (2019)

  • Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một số xét nghiệm, siêu âm và mô bệnh học của bệnh gan nhiễm mỡ là đề tài mang tính thời sự của ngành y tế, có ý nghĩa thực tiễn và khoa học cao. Đóng góp mới của luận án là đã nghiên cứu khá toàn diện về bệnh gan nhiễm mỡ, cho thấy đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm, siêu âm và tổn thương mô bệnh học của bệnh gan nhiễm mỡ nói chung và sự khác&#x...

  • Luận án


  • Nguyễn Ngọc Chung;  Advisor:Phạm Trọng Văn; Trần Huy Thịnh (2019)

  • Luận án đã xác định được 24/43 bệnh nhân (chiếm 55,8%) có đột biến gen RB1 ở thể bệnh cả hai mắt và thể bị bệnh một mắt. Nghiên cứu đã tìm thấy 10 đột biến đã được các tác giả trên thế giới báo cáo trước đó. Tìm thấy 7 đột biến mới chưa được báo cáo tại Việt Nam. Giải trình tự trực tiếp gen RB1 là phương pháp chẩn đoán sinh học phân tử hiện đại, chính xác và phát hiện&#x...