Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Nguyễn Việt Trường;  Advisor:Nguyễn Anh Tuấn, Tạ Văn Trầm (2019)

  • Tỷ lệ bệnh gan nặng là 43,7%. Các yếu tố gợi ý có liên quan diễn tiến bệnh gan nặng là báng bụng, BTP 206,75µmol/L và BTT 114,35µmol/L. Tỉ suất ca ALGS chuyển nặng và tử vong mới mắc ở hai nhóm không đột biến và đột biến lần lượt là 16,8 trên mỗi 100 trẻ ALGS-năm và 19,4 trên mỗi 100 trẻ ALGS-năm.

  • Luận án


  • Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor:Đỗ Quyết, Thái Khắc Châu (2020)

  • Nghiên cứu này là một trong số ít nghiên cứu thực hiện về vấn đề viêm phổi do PJ ở đối tượng HIV/AIDS. Đặc biệt trong nghiên cứu này đã thực hiện nội soi phế quản ống mềm được 309 bệnh nhân, chọn được 31 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn vào nghiên cứu, cũng như tổng hợp được các thông tin quan trọng như đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, hình ảnh tổn thương phổi của người nhiễm PJ, Ngoài&#x...