Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Viện chiến lược và chính sách y tế, Cục quản lý dược (-)

 • Đánh giá kết quả việc thực hiện Luật Dược năm 2005 làm cơ sở đề xuất sửa đổi, điều chỉnh Luật Dược đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới. Đánh giá việc triển khai Luật Dược từ khâu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đến tuyên truyền phổ biến pháp luật về dược và công tác thanh tra kiểm tra việc thi hành Luật Dược. Đánh giá kết quả thực hiện Luật Dược giai đoạn 2005-201; Phân&...

 • Báo cáo


 • Bộ Y tế (2017-01-20)

 • Tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2016 của ngành y tế. Đề ra các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách ngân sách năm 2017. Đưa ra một số đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ quan tâm hơn tới ngành y tế cũng như công tác chăm sóc sức khỏe người dân

 • Báo cáo


 • Bộ Y tế (2015-3)

 • Báo cáo phân tích đánh giá tình trạng sức khoẻ, các yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ và cập nhật, đánh giá thực trạng hệ thống y tế Việt Nam. Phân tích chủ đề về tăng cường dự phòng và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm. tổng hợp các nhận định chính về thực trạng hệ thống y tế Việt Nam và về chủ đề tăng cường phòng chống bệnh không lây nhiễm; khuyến nghị các giải pháp cho cường đáp&#...

 • Bài trích


 • Lê Quang Cường (2019-05)

 • Bảo vệ sức khỏe người dân cần tính đến chất lượng dịch vụ, khả năng chi trả và công bằng trong tiếp cận dịch vụ (mọi người dân đều có thể tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản ) là trung tâm của các chính sách y tế và chính sách công. Để có những chính sách tốt, cần xác định rõ các đặc thù của ngành dịch vụ y tế, của thị trường y tế và vai trò chủ đạo của Nhà nước.Luật&#...

 • Bản thông tin


 • Thư viện Quốc hội (2020-03)

 • Thông tin tham khảo của ấn phẩm số 1 năm 2020 với 05 chuyên mục: Vấn đề và chính sách, Lập pháp nước ngoài, Thông tin định lượng, Giới thiệu sách, Tài liệu số. Số này gồm 09 bài nghiên cứu, bài giới thiệu về nội dung khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân phục vụ việc xem xét, cho ý kiến và thông qua Dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) với sự tham gia của&#...

 • previous
 • 1
 • next