Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2014)

 • Báo cáo này tóm tắt những khuyến nghị đó và những thách thức chính mà Burundi phải đối mặt để giải quyết dịch bệnh HIV/AIDS. Nhóm tư vấn của IPU về HIV/AIDS-MNCH đã thực hiện một nhiệm vụ thực địa tại Burundi vào tháng 11 năm 2013. Nhiệm vụ này đưa ra một loạt các khuyến nghị về cách thúc đẩy cuộc chiến chống lại HIV và AIDS của đất nước thông qua hành động của Nghị viện. Chúng bao...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2015)

 • Báo cáo chỉ ra rằng giống như nhiều quốc gia, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức ghê gớm trong việc duy trì ứng phó với đại dịch HIV/AIDS khi nguồn tài trợ quốc tế bị thu hẹp và nguồn lực quốc gia bị hạn chế. Tuy nhiên, báo cáo đã công bố các mục tiêu mới để nhanh chóng mở rộng điều trị HIV vào năm 2020. Một nhiệm vụ thực tế của Nhóm tư vấn IPU, về HIV/AIDS&...

 • previous
 • 1
 • next