Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Kiều Thị Tuyết Mai;  Advisor:Nguyễn Thanh Bình (2021)

 • Khi tính toán trên quan điểm xã hội, với các chi phí xã hội sẽ mất đi do ĐTĐ và biến chứng, GLT-2 là phác đồ tối ưu nhất về chi phí-hiệu quả. So sánh với phác đồ DPP-4i, SGLT-2 có CER là 60 triệu đồng/QALY- đạt chi phí hiệu quả với giá trị sát với ngưỡng 1 lần GDP bình quân đầu người (53,5 triệu đồng). So sánh với phác đồ metformin+sulfonylure, SGLT-2 có ICER thu được là&...

 • Luận án


 • Kiều Thị Tuyết Mai;  Advisor:Nguyễn Thanh Bình (2021)

 • Đề tài đã phát triển một mô hình phân tích quyết định bao gồm ba mô hình Markov, mỗi mô hình mô phỏng diễn biến lâm sàng của bệnh nhân ĐTĐ típ 2 bắt đầu khi họ sử dụng phác đồ phối hợp hai thuốc điều trị ĐTĐ đường uống cho đến khi chết. Mô hình bao gồm phác đồ metformin+ sulfonylure, metformin+ DPP-4i hoặc metformin+ SGLT-2. Sử dụng mô hình này có thể đánh giá chi phí-hiệu quả của&#x...

 • previous
 • 1
 • next