Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Ngân hàng thế giới (2020)

  • Nội dung điểm lại về thực trạng chính sách hợp tác công tư (PPP) trong lĩnh vức y tế ở Việt Nam trong thời gian qua; một số những vướng mắc đối với PPP y tế ở Việt Nam và đưa ra những khuyến nghị để thực hiện PPP y tế tốt hơn

  • previous
  • 1
  • next