Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Luận án


  • Nguyễn Khuyến;  Advisor:Lê Hữu Song, Đỗ Tuấn Anh (2021)

  • Luận án này là công trình đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu về kiểu gen VDR FokI, BsmI, ApaI, TaqI và nồng độ vitamin D huyết thanh trên bệnh nhân nhiễm VRVGB mạn tính. Trong đó biến thể VDR ApaI là biến thể liên quan có ý nghĩa đến tính cảm nhiễm VRVGB và tiến triển lâm sàng ở bệnh nhân nhiễm VRVGB mạn tính Việt Nam. - Kiểu gen ApaI TT là kiểu gen có tần suất cao hơn có ý&#x...

  • previous
  • 1
  • next