Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bản thông tin


  • Thư viện Quốc hội (2020-03)

  • Thông tin tham khảo của ấn phẩm số 1 năm 2020 với 05 chuyên mục: Vấn đề và chính sách, Lập pháp nước ngoài, Thông tin định lượng, Giới thiệu sách, Tài liệu số. Số này gồm 09 bài nghiên cứu, bài giới thiệu về nội dung khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân phục vụ việc xem xét, cho ý kiến và thông qua Dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) với sự tham gia của&#...

  • previous
  • 1
  • next