Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thông tin chuyên đề


 • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2006-05)

 • Chuyển giao công nghệ là một lĩnh vực liên quan mật thiết đến sự phát triển nền kinh tế của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hoá như hiện nay, sự ra đời của một luật chuyên ngành cho lĩnh vực này không chỉ giúp ích cho các nhà quản lý mà nó còn bảo vệ lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp; và đồng thời sẽ góp phần làm hạn chế tình trạng nhập khẩu những công nghệ lạc hậ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2006-11)

 • Chuyên đề “Hệ thống y tế - Thực trạng và một số kiến nghị” nhằm tập trung phân tích về các nội dung: Chung về hệ thống bảo hiểm y tế; hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm y tế trong thời gian tới để cung cấp thông tin và các phân tích về hệ thống bảo hiểm y tế nước ta cho các đại biểu Quốc hội có thêm căn cứ trong việc xem xét thảo luận về Dự án Luật Bảo hiểm y tế...

 • previous
 • 1
 • next