Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41592
Title: Hình thức thực hiện quyền đại diện lao động theo pháp luật của Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam dưới góc nhìn luật so sánh
Other Titles: Đào Mộng Điệp
Authors: Đào Mộng Điệp
Keywords: Tạp chí Luật học
Pháp luật
Đào Mộng Điệp
Lao động
Quyền đại diện lao động
Công hòa Liên bang Đức
Luật lao động
Đại diện lao động
Người lao động
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Các hình thức thực hiện quyền đại diện lao động tại Cộng hòa Liên bang Đức. (2) Các hình thức thực hiện quyền đại diện lao động tại Việt Nam và một số khuyến nghị.
Issue Date: 2013
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học số 05/2013
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2013_B1_Thuchienquyendaidien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 258,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.