Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41601
Title: Về khái niệm quản lý lao động của người sử dụng lao động
Authors: Đỗ Thị Dung
Keywords: Tạp chí Luật học
Đỗ Thị Dung
Pháp luật
Lao động
Luật lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Quản lý lao động
Abstract: Bài viết đưa ra một số vấn đề trong lĩnh vực luật lao động, bao gồm chủ thể có thẩm quyền quản lý lao động và quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động.
Issue Date: 2013
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học số 06/2013
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2013_B2_Quyenquanlylaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 203,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.